AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02832 Studielektor i dansk (og evt. flere fag) ved Adgangskursus, Aalborg Universitet (vikariat)

Ved Adgangskursus på det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, er en stilling som studielektor i dansk (og evt. flere fag) ledig fra den 01.08.2020 eller snarest derefter og til 30.04.2021. Stillingen er på fuld tid og med mulighed for evt. forlængelse. Arbejdsstedet er i Aalborg. Hvem er vi? Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelser og er et alternativ til andre adgangsgivende eksamener som STX, HF, HTX, HHX og lignende. Adgangskursus har afdelinger i Aalborg og Esbjerg. Adgangskursus henvender sig til håndværkere eller andre, som har tilegnet sig noget praktisk erfaring, og som nu vil læse en ingeniør- eller maskinmesteruddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen. Adgangskursus tilbyder også enkeltfag til dem, som har en adgangsgivende eksamen, men som mangler nogle fag på specifikke niveauer. På Adgangskursus undervises i fagene dansk, engelsk, fysik, kemi og matematik. Se mere på: http://www.ak.aau.dk/

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en studielektor til primært at varetage undervisningen i dansk på gymnasialt niveau, men afhængigt af din faglige baggrund vil også andre af fagene i Adgangskursus’ fagrække kunne være aktuelle (engelsk, fysik, kemi eller matematik).

Vi søger en underviser med gode formidlingsevner, som brænder for at motivere og inspirere vores studerende. Du varierer din undervisning via brug af forskellige didaktiske og pædagogiske metoder, ligesom du har erfaring med relevante IT værktøjer. Du formår selvstændigt som i samarbejde med øvrige kolleger at planlægge og gennemføre undervisningen inden for dit fagområde.

Vi tilbyder dig et spændende vikariat i et fagligt udviklende miljø med gode kolleger og tæt kontakt til de studerende.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studielektor Louise Theilmann Nielsen, mail: ltc@staff.aau.dk  

Oplysninger om Adgangskursus eller stillingen i øvrigt kan fås ved henvendelse til studieleder Henrik Brohus, mail: hb@civil.aau.dk eller tlf. (+45) 4018 3042.

Samtaler forventes afholdt den 15. og 16. juni 2020.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer. Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Videnskabeligt arbejde; publikationsliste samt evt. max. 5 publikationer
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer / undervisningsportfolie (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau)

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Partner Lise Søndergård Jacobsen, est-ef-hr@adm.aau.dk eller tlf. (+45) 9940 9567.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-02832

Ansøgningsfrist

07/06/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende