AAU logo

Ledige stillinger

Universitetsdirektør til Aalborg Universitet

Som nyskabende og innovativ institution søger Aalborg Universitet (AAU) en ny universitetsdirektør med solid topledererfaring til at bidrage til den fortsatte udvikling af et af Europas bedste universiteter.

Stillingsbeskrivelse

Universitetsdirektøren indgår i direktionen og er med det fulde ansvar for Fælles Service en essentiel profil for den videre styrkelse af AAU som et globalt anerkendt universitet. I samarbejde med den øvrige ledelse samt interne og eksterne interessenter forventes den nye universitetsdirektør at stå i spidsen for målrettede initiativer, der skal sikre den fortsatte høje kvalitet af både uddannelse og forskning, som kendetegner AAU. Universitetet spiller en stor rolle i det danske samfund og på den globale scene, hvor man bidrager med dygtige og nytænkende studerende og forskere samt adresserer nogle af vor tids største samfundsudfordringer.

Som følge af en større reorganisering ultimo 2018 har der været fokus på at skabe en serviceorienteret Fælles Service-organisation, der smidigt kan håndtere en lang række af universitetets administrative processer. Reorganiseringen har sikret en mere effektiv drift, men der er fortsat et potentiale, som den nye universitetsdirektør forventes at realisere. Universitetsdirektøren skal således have fokus på universitetets udviklingspotentiale bredt set og fortsat styrke sammenhængskraften på tværs. Den nye universitetsdirektør forventes dertil at bidrage med nye perspektiver og have strategiske evner, der sikrer, at AAU fortsat udvikler sig og er førende inden for kerneopgaverne uddannelse, forskning og innovation.

Universitetets ledelse er drivkraft i en proces, hvor der under skærpet konkurrence arbejdes intensivt med kvalitetsudvikling og internationalisering, som skal sikre og udbygge AAU´s styrkeposition i den internationale universitetsverden og i et forpligtende samspil med det omgivende samfund lokalt, nationalt og globalt.

AAU har hovedsæde i Aalborg og har derudover campusser i Esbjerg og København. Universitetet havde i 2019 en omsætning på godt DKK 2,9 mia., knap 20.000 studerende og 3.500 medarbejdere.

Stillingen

Universitetsdirektøren udgør sammen med rektor og prorektor den øverste daglige ledelse. Stillingen refererer til rektor. Universitetsdirektøren skal være i stand til at praktisere en moderne ledelsesstil, der er præget af åbenhed, involvering og anerkendelse og med blik for medarbejdernes trivsel.

Universitetsdirektøren varetager sammen med den øvrige universitetsledelse strategiske funktioner, større prioriterede planlægningsopgaver samt rådgivning af universitetets bestyrelse og har et stort ansvar for, at ledelsesmæssige beslutninger bliver implementeret i hele organisationen.

Universitetsdirektørens ansvarsområde omfatter ti afdelinger, der tilsammen udgør universitetets Fælles Service: Universitetsbibliotek, IT-Service, Campus Service, Studieservice, Økonomiafdeling, HR-afdeling, Kommunikation, Rektorsekretariat samt fællesserviceaktiviteter i henholdsvis Esbjerg og København. Den nye universitetsdirektør forventes at skabe en samhørighed og et stærkt samarbejde med ikke alene de godt 700 engagerede medarbejdere, der til daglig er beskæftiget i Fælles Service, men også de administrative ansatte, der er beskæftiget på de enkelte institutter.

Det er højt prioriteret at sikre den fortsatte udvikling af den koordinerede og tværgående sammenhængskraft i de administrative og serviceorienterede funktioner på tværs af universitetet og herunder sikre både forskere, undervisere og studerende optimale og effektive arbejdsvilkår.

Kompetencer og erfaring

Den nye universitetsdirektør forventes at være visionær, løsnings- og resultatorienteret, besidde solide erfaringer med organisationsudvikling og formå at sikre sammenhængskraften på tværs af både sin ledergruppe og universitetet som helhed. Ydermere er det essentielt for at få succes i stillingen, at man som ny universitetsdirektør har indgående forståelse for de muligheder og perspektiver, der er i øget digitalisering til gavn for at sikre en serviceorienteret og effektiv kultur på tværs af funktioner. Som person forventes man at være naturligt engageret i både interne og eksterne interessenter, have dokumenterede samarbejdsevner, solide kommunikative kompetencer og en oprigtig interesse i at udvikle universitetet.

Som universitetsdirektør for AAU forventes man at have en akademisk uddannelse med dokumenterede resultater fra ledelse af store, komplekse og politisk ledede organisationer – gerne fra et universitet eller beslægtet organisation og med erfaring så bredt som muligt inden for direktørens ansvarsområde. Derudover skal den nye universitetsdirektør beherske dansk og engelsk på et højt niveau i både skrift og tale. Ydermere forventes den nye universitetsdirektør at have betydelig viden om og gerne erfaring med følgende:

  • Forandringsprocesser og et skarpt øje for organisationsudvikling
  • Moderne ledelseskompetencer på højt niveau erhvervet gennem praktisk erfaring og lederuddannelse
  • Personaleledelse i en kompleks organisation, hvor ledelse gennem fagligt stærke ledere er essentielt for succes
  • Strategisk-økonomisk planlægning i en kompleks matrixorganisation med stor politisk bevågenhed
  • Indgående erfaring med digitalisering af administrative processer og digital forandring samt IT-porteføljestyring
  • Økonomistyring og effektiv udnyttelse af administrative ressourcer på tværs af en kompleks organisation med flere finansieringskilder
  • Solidt kendskab til offentlig ledelse og forvaltning og evne til at styre en kompleks opgaveportefølje med et stort antal interne og eksterne interessenter
  • Udvikling af en serviceorienteret, effektiv og professionel administration, hvor sammenhængskraft og koordinering er forudsætning for en høj brugertilfredshed
  • Skabe synlige resultater i en politisk ledet organisation og være eksponent for universitetets kerneværdier samt kunne omsætte disse til praksis.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker som udgangspunkt på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på op til seks år og mulighed for tre års forlængelse. Stillingen er klassificeret i LR 38 med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Ansættelsen sker i henhold til AC-overenskomsten. Endelige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling.

Ansættelsesprocedure og ansøgning

Der er på universitetet nedsat et ansættelsesudvalg, der bl.a. gennemfører ansættelsessamtaler. Første runde samtaler forventes gennemført i uge 33. Ansættelsesprocessen vil bl.a. omfatte relevante tests med tilhørende individuel tilbagemelding. Stillingen er ledig til besættelse 1. november 2020.

Ansøgningsfristen er søndag den 9. august 2020. Motiveret ansøgning samt CV skal sendes elektronisk ved at åbne linket ’søg stillingen’ nederst i stillingsopslaget her på siden, hvor ansøgningsformularen ligeledes skal udfyldes.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Per Michael Johansen (tlf. 27 78 73 02) eller Anne Mette Dissing-Immerkær, Heidrick & Struggles (tlf. 33 37 76 00).

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1103466

Ansøgningsfrist

09/08/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende