AAU logo

Ledige stillinger

2020-224-02953 Klinisk Assistent i Onkologi

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut er en stilling som Klinisk Assistent indenfor klinisk onkologi ledig fra d. 1. september 2020, eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Klinisk Assistent vil indeholde opgaver indenfor såvel forskning som undervisning.

Forskningsmæssigt vil stillingen primært fokusere på et forskningsprojekt omhandlende diagnostiske, prognostiske og prædiktive analyser af patienter med Colorektal cancer.

Den kliniske assistent skal derudover varetage undervisningsopgaver i et mindre omfang. Undervisningsforpligtigelsen vil hovedsageligt ligge inden for det onkologiske speciale på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinisk professor Ursula Falkmer på 9766 1411.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen som Klinisk Assistent forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen og det vil være relevant at ansøger har godt kendskab til det onkologiske speciale.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for det onkologiske speciale vil blive foretrukket.

Den ansatte skal være vant til patientkontakt og skal kunne indgå i et tværfagligt forskningsteam.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret tekst, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge
  • Opdateret curriculum vitæ 
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader) 
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger 
  • Personlige data

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Den samlede ansættelse som Klinisk Assistent kan ikke være på mere end 4 år ved det samme institution, genansættelse ud over 4 år kan ikke finde sted (iht. Stillingsstrukturen).

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Dini Boer mail dbo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7307. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for Læger i staten eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2020-224-02953

Ansøgningsfrist

Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende