Ledige stillinger

2020-224-03091 Kliniske lærere i undervisning af Kliniske Øvelser (KØ)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er et antal stillinger som klinisk lærer i undervisning af Kliniske Øvelser (KØ) ledig til besættelse pr. 1/1-2021 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænsede for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

De kliniske lærere vil primært skulle varetage klinisk undervisning på den medicinske bacheloruddannelse på Aalborg Universitet inden for undersøgelse og håndtering af patienter.

Bacheloruddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet tager udgangspunkt i det kliniske miljø. Der pågår en udvikling i struktur og pædagogisk tilgang til læring, som matcher udviklingen i omfanget af medicinstudiet ved Aalborg Universitet. Den kliniske lærer vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på bacheloruddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af studieordningen for Aalborg Universitet. Undervisningen omfatter og integrerer kommunikationstræning og undersøgelsestræning for 1.-6. semester på bacheloruddannelsen i medicin. Således en mulighed for at videregive egne kliniske erfaringer gennem undervisning og praktisk træning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret institutleder Sten Rasmussen, sten.rasmussen@rn.dk eller Klinisk Koordinator Stig Andersen, stiga@dcm.aau.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en relevant kandidateksamen inden for medicin. Ved den samlede vurdering vil der blive lagt vægt på pædagogiske kvalifikationer og interesse.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ
  • En redegørelse for undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer eller anden form for materiale, der kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige, pædagogiske og forskningsmæssige niveau
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen. 


Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@.adm.aau.dk

Al undervisning foregår på Campus Aalborg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.1.2020.

Stillingsnummer

2020-224-03091

Ansøgningsfrist

05/11/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende