Ledige stillinger

2020-224-03112 Klinisk Professor i Pædiatri

En stilling som klinisk professor i Pædiatri og overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Børn og Unge afdelingen, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder (ABK), Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse snarest. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere, som allerede er overlæger ved Børn og Unge afdelingen kun søge det kliniske professorat. Vi er en spændende, alsidig og travl afdeling med godt humør og sammenhold både i lægegruppen og tværfagligt. Afdelingen har, i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan alle de specialiserede regionale funktioner, samt i form af samarbejdsaftaler med Aarhus Universitetshospital højt specialiseret neonatologi, endokrinologi, hæmatologi, onkologi, nefro-, urologi, neuropædiatri, kardiologi, reumatologi. Intensiv pædiatri varetages i samarbejde med børneanæstesiologer. Afdelingens struktur er et døgnafsnit med et onkologisk afsnit, en børnemodtagelse, et dagafsnit, en neonatalafdeling, samt et større ambulatorie. Vi modtager om året knap 4.000 børn til indlæggelse og ser ca. 20.000 børn ambulant. Dine kolleger vil være 1 ledende overlæge, 13 overlæger, 12 afdelingslæger, 6 HU-læger i pædiatri, 5 uddannelsesstillinger i almen medicin og 2 introduktionsstillinger. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende samt specialuddannelsen i pædiatri og almen medicin.

Stillingsbeskrivelse

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.
 
Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitae samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.
   
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 7968.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen samt Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Charlotte Sigaard Rittig på c.rittig@rn.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2020-224-03112

Ansøgningsfrist

Sun Nov 29 00:00:00 CET 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende