Ledige stillinger

2020-224-03118 Undervisningsassistent i almen medicin

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en stilling som undervisningsassistent ledig til besættelse per 1. januar 2021. Ansættelsen er tidsbegrænset til 3 år.

Stillingsbeskrivelse

Undervisningsassistenten skal bidrage til undervisningen indenfor fagområdet ’almen medicin’ på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet. Ansøger må gerne være engageret i sekundær forebyggelse og forståelse for motivation for adfærdsændring i relation til livsstilssygdomme.

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til klinisk koordinator Stig Andersen på lasa@rn.dk  eller tlf.: 2720 6016, til konst. institutleder Sten Rasmussen på sten.rasmussen@rn.dk.

Kvalifikationskrav: 
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt gerne kundskaber eller praksiserfaringen opnået gennem ansættelse inden for specialet. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. 

Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis og undervisningsportfolio og evt. publikationsliste. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion. 

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg. 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 7968. 

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse af 13.03.2012, Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 28.06.2013, samt Personalestyrelsens cirkulære af 17.01.01 om Timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest. Studerende, der bedømmes kvalificeret til ansættelse som undervisningsassistent, ansættes iht. overenskomst af 23.03.07 for Studenterundervisere ved universiteter mv. indgået af Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Den samlede ansøgning inklusive bilag kan kun sendes elektronisk via nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2020-224-03118

Ansøgningsfrist

01/11/2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende