Ledige stillinger

2020-224-03183 Lektorstilling i Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aalborg Universitet

Ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi – Forskningsgruppe Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Aalborg Universitet, er der en stilling som Lektor ledig til besættelse fra 1. februar 2021 eller snarest herefter. Instituttet fik i 2010 ansvaret for bacheloruddannelsen i medicin, og har siden 2005 haft ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelserne i medicin med industriel specialisering (MedIS).

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for medicin, sundhedsteknologi og idræt. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet.
Uddannelserne omfatter bachelor i Medicin – og bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, MedIS og Idrætsvidenskab. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk

Forskningsgruppen Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi forsker inden for aktivering af det innate immunsystem, antigen-processering/præsentation, dendritiske cellers immunbiologi, vaccineudvikling (cancervaccine) og infektionspatogenese, samt karakterisering af virus og bakteriers interaktion med det humane innate og adaptive immunsystem. Det er væsentligt, at ansøger kan dokumentere forskningsmæssig erfaring inden for dele af gruppens forskningsområder, specielt i den proteinkemiske del af immunsystemet, herunder den rolle det spiller ved autoimmune sygdomme. Det er væsentligt at kandidaten har erfaring med systembiologiske undersøgelser.

Undervisningen ved Aalborg Universitet er problembaseret, hvor case undervisning og projektarbejde er væsentlige dele af undervisningen. Erfaring i problembaserede undervisningsmetoder vil være en fordel. Udover problembaseret undervisning er forelæsninger og laboratorieøvelser også centrale dele i undervisningen. Ansøgere forventes at have den faglige baggrund til at kunne undervise inden for de områder, gruppen varetager undervisningen i på bachelor medicin: immunologi, medicinsk mikrobiologi eller i introduktion til basalfagene.
Yderligere har gruppen undervisning på kandidatuddannelsen i MedIS, hvor dele af undervisningen foregår på dansk. 

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Professor, Svend Birkelund, e-mail: sbirkelund@hst.aau.dk  

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, herunder erhvervelse af ph.d.-graden, men vil også kunne være opnået på anden måde, evt. i forbindelse med udviklingsopgaver i en erhvervs­virksomhed. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau såvel som dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansøger skal have en uddannelse som cand. med., cand. scient., cand. scient. med. eller cand. Polyt. Med basis som PhD skal man efterfølgende have forsknings- og undervisningsmæssig erfaring svarende til en 3-årig adjunktansættelse. 

Ved besættelse af stillingen vil ansøgerens forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer begge tilsammen indgå med en hovedvægt i helhedsvurderingen. 

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret Curriculum Vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer.
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Forskningsplan.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jeannette Bøgh , est-st-hr@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940  7968.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her: 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-03183

Ansøgningsfrist

Sun Dec 13 00:00:00 CET 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende