Ledige stillinger

2020-224-03182 Undervisningsassistent i kemi ved Adgangskursus

På Adgangskursus, under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, har vi en ledig stilling som undervisningsassistent i kemi 300 timer pr. år fra den 01.01.2021 – 31.12.2023 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse. Bemærk at timerne hvert år ligger i forårssemesteret. Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelser og er et alternativ til andre adgangsgivende eksamener, som STX, HF, HTX, HHX og lign. Adgangskursus har afdelinger i Aalborg og Esbjerg. Stillingens arbejdssted er i Aalborg. Adgangskursus henvender sig til håndværkere eller andre, som har tilegnet sig praktisk erfaring, og som nu vil læse en ingeniør- eller maskinmesteruddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen. Adgangskursus tilbyder også enkeltfag til dem, som har en adgangsgivende eksamen, men mangler nogle fag på specifikke niveauer. På Adgangskursus undervises i fagene dansk, engelsk, fysik, kemi og matematik. Se mere på www.ak.aau.dk

Stillingsbeskrivelse

Din primære opgave bliver at varetage undervisningen i kemi på gymnasialt niveau, hvor du naturligvis forventes at have dine faglige kernekompetencer. Du har gode formidlingsevner og brænder for at sikre de studerende et godt undervisningsmiljø, herunder formår du at integrere IT i undervisningen. 

Du bliver en del af et team på 12 kolleger, der varetager undervisningen inden for Adgangskursus’ øvrige fagrække, og derfor søger vi en kollega, der værdsætter samarbejde og faglig sparing. På det personlige plan søger vi ligeledes en kollega, der har en struktureret tilgang til opgaveløsningen og evner at planlægge egen tid og opgaver i dagligdagen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studieadjunkt Trine Clausen Hansen, mail: trine@staff.aau.dk, tlf. 9940 7750.

Oplysninger om Adgangskursus og stillingen i øvrigt kan fås ved henvendelse til studieleder Henrik Brohus, mail: hb@civil.aau.dk, tlf. 9940 8539.

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens faglige kvalifikationer samt pædagogiske kvalifikationer. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har pædagogiske erfaringer med undervisning og vejledning. Stillingsindholdet er undervisning og relaterede opgaver.

Bedømmelse af ansøgere sker ved internt bedømmelsesudvalg.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau)

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse af 13.03.2012, Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 28.06.2013, samt Personalestyrelsens cirkulære af 17.01.01 om Timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest. Studerende, der bedømmes kvalificeret til ansættelse som undervisningsassistent, ansættes iht. overenskomst af 23.03.07 for Studenterundervisere ved universiteter mv. indgået af Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Den samlede ansøgning inklusive bilag kan kun sendes elektronisk via nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2020-224-03182

Ansøgningsfrist

Mon Dec 07 00:00:00 CET 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende