Ledige stillinger

2020-221-61955 Ekstern lektor i sundhedssociologi samt kvalitative metoder

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Sociologi på Aalborg Universitet er en fast stilling som ekstern lektor i sundhedssociologi samt kvalitative metoder ledig til besættelse fra 1.1.2020 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Som Ekstern lektor skal du varetage undervisning i sundhedssociologi samt kvalitative metoder. Herudover kan der blive tale om undervisning i sociologisk teori, videnskabsteori samt vejledning, opgaveretning og afvikling af mundtlig eksamen på sociologiuddannelsen. Stillingen kan tillige omfatte undervisning på kandidatuddannelsen i socialt arbejde.

Ansættelsen sker med maks. 100 timer pr. undervisnings år. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Ved bedømmelsen vil der også blive lagt vægt på ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, herunder tidligere undervisningserfaring inden for det sundhedssociologiske og sociologiske fagområde. Der vil endvidere blive lagt vægt på dokumenterede forskningsmæssige kvalifikationer inden for det sundhedssociologiske område.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Fremsendes der publikationer hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatter(ne).

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Lektor og studienævnsformand, Jakob Skjøtt-Larsen, tlf.: 9940 7297.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2020-221-61955

Ansøgningsfrist

Tue Dec 01 00:00:00 CET 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende