Ledige stillinger

2020-224-03187 Ekstern lektor i Industriel Design

Ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet er en 1-årig stilling som Ekstern Lektor ledig til besættelse fra 01.01.2021 til 31.12.2021. Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi har som mål at udvikle innovative, ingeniørbaserede uddannelses- og forskningsmiljøer, som integrerer kreativitet, ingeniørfaglighed og teknologi med arkitektur, urban design, industriel design, digital design og medieteknologi. Instituttet er blandt de førende forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, som beskæftiger sig med den udfordring, der ligger i samspillet mellem kreativitet og teknologi og udvikler nye områder inden for forskning og uddannelse rettet mod slutbrugeren.

Stillingsbeskrivelse

Arbejdsopgaverne i stillingen er primært at kunne varetage et kursus i SolidWorks og undervisning i 2D visualisering og 3D modellering for hhv. Interaktions Design og Industriel Design uddannelsen. Undervisningsopgaverne vil sekundært kunne være som projektvejleder for grupper fra 2.Bsc Industriel Design til og med 2.MSc Industriel design.

Kvalifikationer

  • Erfaring med undervisning og projektvejledning indenfor Industriel Design foretrækkes
  • Erfaring med forskningsbaseret undervisning/undervisning i universitetsregi foretrækkes
  • Vi forventer du har en baggrund som M.Sc. i Industriel Design el. tilsvarende
  • Vi forventer du er højt kvalificeret i relevante 3D modelleringsværktøjer
  • Erfaring med Industriel design faget i praksis er en fordel

Bemærk dette er ikke en fuldtidsstilling.

Yderligere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved at kontakte sektionsleder Christian Tollestrup på cht@create.aau.dk eller telefon 9940 9915.

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Sanne V. Hejlesen est-st-hr@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 3972.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her:  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2020-224-03187

Ansøgningsfrist

Sun Nov 29 00:00:00 CET 2020

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende