Ledige stillinger

2021-224-03293 Studieadjunkt i Fysik (og evt. flere fag) ved Adgangskursus, Aalborg Universitet Esbjerg

Ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Adgangskursus, er en fast fuldtidsstilling som Studieadjunkt i Fysik ledig fra 1. marts 2021 eller snarest derefter. Stillingens arbejdssted er Esbjerg. Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelser og er et alternativ til andre adgangsgivende eksamener som STX, HF, HTX, HHX og lignende. Adgangskursus henvender sig til håndværkere eller andre, som har tilegnet sig praktisk erfaring, og som nu vil læse en ingeniør- eller maskinmesteruddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen. Vi tilbyder også enkeltfag til dem, som har en adgangsgivende eksamen, men som mangler nogle fag på specifikke niveauer. På Adgangskursus undervises i fagene dansk, engelsk, fysik, kemi og matematik – og vi har afdelinger i Aalborg og Esbjerg. Se mere på http://www.ak.aau.dk/

Stillingsbeskrivelse

Du vil primært skulle undervise i fysik på gymnasialt niveau, men afhængigt af din faglige baggrund vil også andre fag i Adgangskursus’ fagrække kunne være aktuelle (dansk, engelsk, kemi og matematik).

Vi søger en studieadjunkt med gode formidlingsevner, som brænder for at motivere og inspirere vores studerende. Du varierer din undervisning via brug af forskellige didaktiske og pædagogiske metoder, ligesom du har erfaring med relevante IT værktøjer. Du formår selvstændigt som i samarbejde med øvrige kolleger at planlægge og gennemføre undervisningen. På det personlige plan søger vi ligeledes en kollega, der har en struktureret tilgang til opgaveløsningen og evner at planlægge egen tid og opgaver i dagligdagen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studielektor Elisabeth Kuhr Rasmussen, mail: kuhr@staff.aau.dk tlf. 9940 9771.

Oplysninger om Adgangskursus eller stillingen i øvrigt kan fås ved henvendelse til studieleder Henrik Brohus, mail: hb@civil.aau.dk tlf. 4018 3042.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen i fysik eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens faglige kvalifikationer samt pædagogiske kvalifikationer. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har pædagogiske erfaringer med undervisning og vejledning. Det er endvidere en fordel, men ikke et krav, hvis ansøgeren har kvalifikationer i et af de andre fag fra fagrækken (dansk, engelsk, kemi og matematik). Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver.

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år. Herefter forlænges stillingen efter lektorbedømmelse til en fast stilling som studielektor.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Dokumentation for eventuelle undervisningsmæssige kvalifikationer (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau)

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Partner Lise Søndergård Jacobsen på est-ef-hr@adm.aau.dk eller tlf. (+45) 9940 9567.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2021-224-03293

Ansøgningsfrist

07/02/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende