Ledige stillinger

2021-224-03378 Klinisk Professor i dermato-venerologi

En stilling som klinisk professor i dermato-venerologi og som pecialeansvarlig overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse den 01.05.2021. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er overlæge ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat. Afdelingen for Hud- og Kønssygdomme er nyoprettet ved Aalborg Universitetshospital, og er den eneste afdeling i Region Nordjylland. Afdelingen er beliggende i nyindrettede lokaler og er fortsat under opbygning og forventes at varetage alle dermatologiske hospitals-behandlinger for borgerne i Region Nordjylland. Afdelingen indgår i centret ”Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital” og har her tætte samarbejdsrelationer med, patologi, onkologi, plastik- og mammakirurgi. Der er endvidere etableret formaliseret samarbejde med andre kliniske afdelinger. Afdelingens kliniske lægestab består indtil videre af 5 speciallæger, heraf en ledende overlæge, en professor/specialeansvarlig overlæge og to afdelingslæger. Desuden er der ansat 2 læger i uklassificerede stillinger. Afdelingen forventes snarligt udbygget yderligere med henblik på at kunne varetage såvel regions- som højtspecialiserede dermato-venerologiske behandlinger. Der er p.t. ingen sengeafdeling og der er ikke vagtforpligtelse forbundet med stillingen. På forsknings- og undervisningssiden er der ud over lærestolsprofessoren tilknyttet en forskningsprofessor, en klinisk lektor, tre eksterne kliniske lektorer, ti senior research fellows og en ph.d.-studerende. Afdelingens hidtidige forskningsområder har hovedsageligt været centreret mod dermatologisk lys- og laserterapi, hudfysiologi og non-melanom hudkræft. 

Stillingsbeskrivelse

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion inden for afdelingens etablerede forskningsområde, herunder specielt dermatologisk laserbehandling og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde følgende:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.) 
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Der er udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.
   
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940 7968.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Dekan Lars Hvilsted Rasmussen på telefon 9940 3482, konstitueret institutleder Sten Rasmussen, e-mail: sten.rasmussen@rn.dk, på telefon 2552 0462, eller ledende overlæge Maiken Glud Dalager på telefon 9766 6661.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Maiken Glud Dalager, Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Aalborg Universitetshospital, e-mail: m.dalager@rn.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2021-224-03378

Ansøgningsfrist

26/03/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende