Ledige stillinger

2021-224-03404 Klinisk Professor inden for Molekylær Diagnostik

En stilling som klinisk professor i Molekylær Diagnostik og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD), Klinik Diagnostik, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 01.06.2021 eller snarest herefter. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere, som allerede er overlæger ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat.

Stillingsbeskrivelse

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

AfMD varetager molekylær genetisk diagnostik, serologisk og virologisk hepatitis- og HIV-diagnostik og biobanks aktivitet.

I samarbejdet med Klinisk Genetisk afdeling udføres avanceret diagnostik og udredning af sjældne genetiske sygdomme med omfattende genomisk analyse. AfMD har desuden en lang tradition for forskning inden for arvelige cancerformer, særlig arvelig bryst- og ovariecancer og arvelig tyktarmskræft, og deltager i flere nationale og internationale projekter.

Inden for viral hepatitis har AfMD landets mest avancerede laboratorium med et stort antal specialanalyser. Der udføres kvantitering, genotype-bestemmelse, helgenomsekventering og resistensbestemmelse inden for hepatitis A, B, C, D og E virus. Der er selvstændig forskning indenfor leverfibrose, hvor AfMD bl.a. har etableret en model, der afprøves med henblik på en nærmere diagnostik af inflammation og fibrosestadium ud fra cellefrit DNA i plasma. Der pågår indenfor samme forskningsfelt forsøg på at finde biomarkører ved hjælp af NMR teknologi.

Epigenetisk forskning inden for cancer og leverfibrose er et forskningsfelt, hvor udviklingen af en særligt følsom metode til detektion af metyleret DNA i plasma har åbnet muligheden for studier til opdagelse af biomarkører. Ud over samarbejder med forskergrupper nationalt og internationalt er AfMD involveret i samarbejder med forskellige private virksomheder, inden for udvikling af nye analyser, analyseudstyr og anvendelse af ”Big Data”

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion inden for afdelingens etablerede forskningsområde og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning.

Ansøgningen skal indeholde

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde følgende:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.) 
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Der er udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR Partner, Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk på tlf. (+45) 9940 7968.

Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere information om stillingen fås ved henvendelse til Lægefaglig Direktør Michael Braüner Schmidt på telefon 97661302, Dekan Lars Hvilsted Rasmussen på telefon 9940 3482 eller institutleder Sten Rasmussen på telefon 2552 0462.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2021-224-03404

Ansøgningsfrist

22/04/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende