Ledige stillinger

Ph.d.-stipendium: Dark Design – Social eksklusion i byens rum (7-21013)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle forskningsprogram "Media, Architecture & Design". Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. august 2021. Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi har som mål at udvikle innovative, ingeniørbaserede uddannelses- og forskningsmiljøer, som integrerer kreativitet, ingeniørfaglighed og teknologi med arkitektur, urban design, industriel design, digital design og medieteknologi. Instituttet er blandt de førende forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark, som beskæftiger sig med den udfordring, der ligger i samspillet mellem kreativitet og teknologi og udvikler nye områder inden for forskning og uddannelse rettet mod slutbrugeren.

Stillingsbeskrivelse

Som en del af forskningsprojektet ”Dark Design – Social eksklusion i byens rum” finansieret af Velux fonden (2021-24), slås et ph.d.-stipendium op ved Aalborg Universitet. Projektet er tilknyttet forskningsgruppen for Urban Design – Transformation and Mobilities (UTM) og indlejret i Center for Mobilities and Urban Studies (C-MUS) i Aalborg.

Hovedprojektet undersøger sammenhængen mellem byrumsdesign (eksempelvis skrå bænke eller opholdsforhindrende artefakter) og kriminalisering med særlig henblik på hjemløse i byens offentlige rum. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med NGO’ere og Københavns Kommune. Ph.d-projektet tager udgangspunkt i hovedspørgsmålet: Hvordan skabes social eksklusion i byens rum gennem design af byrum og byrumsinventar? Ph.d.-projektet indeholder feltarbejde blandt projektets partnere og i byens rum blandt de hjemløse. Projektet indeholder også en gennemgang af relevant regulering i forhold til byplanlægning og nybyggeri med henblik på at skabe et overblik over regler, der er medvirkende til social eksklusion. Projektet skal levere ind til hovedprojektets mål om at skabe en ”dialogplatform” for synliggørelse af dark design, samt offentlig dialog omkring de hjemløses problemer med social eksklusion i byernes rum. I projektets formidlingsfase kan projektet rumme et antal fysiske interventioner og eksperimenter i byens rum.

Der ønskes vedlagt et forslag på 3-5 A4 sider til projektbeskrivelse med ideer til belysning at de tre hovedelementer:

1) Et forskningsdesign for kortlægning af dark design fænomenet i Danmark (i København via empirisk feltarbejde, og ift. af resten af landet eksempelvis gennem spørgeskemaundersøgelse);

2) Ansatser til en teoretisk- og begrebsmæssig indkredsning og definition af dark design (bl.a. ved diskussion af tilgrænsende begreber som ’hostile architecture’ og ’defensible spaces’);

3) Forslag til metodeudvikling for projektet (både i fht. kortlægning og dialogskabelse)

Den ph.d.-studerende indskrives ved ph.d.-programmet ’Media, Architecture & Design’ og vi søger en kandidat med en baggrund i sociologi, humangeografi, antropologi, etnografi, urban design, arkitektur eller tilsvarende med relevans for projektet. Det er vigtigt, at ansøgeren er villig til at indgå i et interdisciplinært samarbejde, både internt i hovedprojektet og i C-MUS.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til Professor Ole B. Jensen: obje@create.aau.dk, tlf. (+45) 9940 7134.

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser.  Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres regelmæssigt. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Sofie Pia Jensen, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, e-mail: spj@adm.aau.dk, tlf. 9940 3478.

Mere information om ph.d.-skolen ved det Det Tekniske Fakultet for IT og Design findes via dette link: https://www.phd.tech.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

7-21013

Ansøgningsfrist

17/05/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende