Ledige stillinger

Leder af Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Er du en kompetent og visionær forsknings- og uddannelsesleder?

Stillingsbeskrivelse

På Aalborg Universitet søger vi en Institutleder til Institut for Planlægning, der motiveres af at tage ansvar for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Du skal repræsentere instituttet internt og eksternt og sikre kvaliteten af vores aktiviteter. Du bliver en del af fakultetsledelsen på det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Sammen med dekanen, prodekanerne og fakultetets øvrige institutledere vil du inddrage medarbejderne i udviklingen af strategisk retning og sikre implementering.

Institut for Planlægning bedriver forskning og uddannelse inden for planlægning, teknologi og samfund, herunder bæredygtig omstilling, design, forbrug og produktion, miljøvurdering, teknologivurdering, energiplanlægning, havforvaltning, landmåling og arealanvendelse og problembaseret læring. Der er omkring 200 ansatte og mere end 1300 studerende fordelt på vores campusser i Aalborg og København. 

Vores forskere og studerende arbejder med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger i tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner. Universitetets ingeniøruddannelser regnes blandt de bedste i verden.

Du er en anerkendt forsker inden for et af instituttets fagområder, og du har erfaring med forskningsledelse. Du har visioner for udvikling af instituttet og for forskningens mulighed for at udvikle og påvirke samfundet. Du evner at aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensdeling. Du er empatisk og evner at lede og samarbejde med medarbejdere og studerende.

Læs den fulde job- og personprofil her

Her er stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer nærmere beskrevet. 

Arbejdsstedet er Aalborg eller København. Der forventes tilstedeværelse på begge lokationer, hvilket indebærer en del rejseaktivitet.

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2021. Forventet tiltrædelse den 1. juli 2021.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dekan, Henrik Pedersen, på tlf. 60112787/ email dekan-tech@aau.dk eller associeret partner i Genitor, Sebastian Volkers, på tlf. 31411334/ e-mail sv@genitor.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år uden opslag.

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat til Overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne samt Cirkulære om åremålsansættelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Det kan aftales, at der ved åremålsperiodens udløb tilbydes en tilbagegangsstilling som lektor eller professor efter positiv fagkyndig bedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, samt Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1145537

Ansøgningsfrist

03/05/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende