Ledige stillinger

Medarbejder til administration af eksternt finansierede forskningsprojekter

Vores institut vokser, og vi søger derfor ny kollega fra 15. maj eller snarest derefter. Vi har behov for en medarbejder, som sammen med gode kolleger kan sikre en stabil og professionel drift af instituttets eksternt finansierede forskningsprojekter og andre opgaver inden for økonomiområdet. Derudover vil der som en mindre del af jobbet være opgaver inden for HR-området. Stillingen er på fuld tid og er organisatorisk placeret på Klinisk Institut. Det fysiske arbejdssted er Klinisk Instituts lokaler i Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg.

Stillingsbeskrivelse

Du vil blive en del af Klinisk Instituts sekretariat på 14 medarbejdere. Sekretariatet understøtter institutledelsen bredt og sikrer gennem tæt samarbejde med universitetets øvrige administrative afdelinger en professionel drift af instituttet.

Vi er omgivet af et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, hvor tonen er uformel, engagementet højt, og hvor der er et stort fokus på uddannelsen af de bedste læger i et tæt samarbejde med Region Nordjylland. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag, men vi sætter udvikling, samarbejde, et godt arbejdsklima meget højt og når i mål ved fælles hjælp.

Du vil blive en del af økonomiteamet, og en stor del af din arbejdsdag vil bestå af administration af en række af instituttets forskningsprojekter og andre økonomiopgaver, mens en mindre del af din opgaveportefølje vil bestå af HR-opgaver.

Opgaverne er:

 • Projektadministration af eksternt finansierede projekter, og herunder:
 • Gennemsyn af projektbudgetter inden indsendelse af ansøgninger
 • Registrering af afsendte ansøgninger
 • Projektoprettelse
 • Frikøb
 • Bogføring og rejseafregninger
 • Afrapportering til forsker og bevillingsgiver
 • Andre økonomiopgaver relateret instituttets driftskonti
 • HR-opgaver:
  • Ansættelse af videnskabelige og administrative medarbejdere i samarbejde med instituttets fuldtidsansatte HR-medarbejder
  • Registrering af sygdom og ferie vedrørende instituttets medarbejdere
  • Backup for HR-medarbejderen i forbindelse med ferie og sygdom
Omfanget af HR-opgaverne afhænger af ansøgerens profil og erfaring.

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ole Schjødt Kjær på osk@dcm.aau.dk eller tlf.: 9940 8429.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du:

 • Enten har en kontoruddannelse eller en akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Har interesse og flair for økonomiopgaver
 • Er god til at igangsætte, organisere og følge op på opgaver, samt operere med mange deadlines
 • Har et godt overblik og systematisk sans, der gør dig i stand til at varetage og koordinere mange opgaver, samt sikre at alt huskes og følges helt til dørs
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan lide at arbejde i en stor og kompleks organisation med mange forskellige medarbejdergrupper
 • Er serviceminded, fleksibel og god til at samarbejde
 • Har et godt humør og en konstruktiv tilgang til opgaverne.
Det vil være en fordel, hvis du:
 • Har erfaring med økonomisk administration af forskningsprojekter
 • Har administrativ erfaring fra et universitet eller hospital.
Vi tilbyder en arbejdsplads, der er kendetegnet ved:
 •  At være udviklingsorienteret
 • At der er plads til forskellighed
 • At man selv har mulighed for at præge hverdagen
 • At man har en positiv og konstruktiv tilgang til tingene
 • At vi tager udfordringerne med godt humør og lægger vægt på en uformel omgangstone.
Hvem er vi?

Klinisk Institut bedriver forskning inden for de kliniske specialer, som også findes på hospitalerne, og forskningen er struktureret i de samme forskningsenheder, som hospitalerne anvender. Det betyder, at instituttet har tilknyttet cirka 40 forskningsenheder med hvert deres lægefaglige speciale. Ud over disse forskningsenheder har instituttet tilknyttet en række andre forskningsenheder og centre: Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Center for Almen Medicin, Center for Klinisk Forskning, PREDICT samt Center for RNA Medicine.

Klinisk Institut er placeret i Forskningens Hus, som er ligger ved Aalborg Universitetshospital Syd. Forskningens Hus samler forskningsmæssige kompetencer fra en bred vifte af universitetshospitalets afdelinger og faggrupper. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder og udveksle de seneste erfaringer og forskningsresultater med hinanden.

I 2023 flytter Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital til Aalborg Øst i nye bygninger. Instituttet flytter i SUND-AAU-bygningen, mens universitetshospitalet flytter til Nyt Aalborg Universitetshospital. Ud over hovedarbejdspladsen i Aalborg har instituttet også aktiviteter ved Aalborg Universitets afdelinger i Hjørring og København.

Fælles for de fleste af instituttets opgaver og ansvarsområder er, at de løses i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital. Den nære forbindelse stiller store krav til at instituttets medarbejdere skal "holde tungen lige i munden" mht. at holde de universitære og hospitalsmæssige forhold adskilt. Dette er i særdeleshed vigtigt i forbindelse med administration af instituttets forskningsprojekter.

Om processen og det formelle

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 23. april 2021. Som udgangspunkt bliver ansættelsessamtalerne afholdt på video.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker alt efter din uddannelsesmæssige baggrund enten iht. OAO-S-fællesoverenskomsten, organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. eller iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen hvis ansættelse sker som AC fuldmægtig.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1146468

Ansøgningsfrist

18/04/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende