Ledige stillinger

2021-224-03443 Videnskabelig assistent i Climate Risk Reporting Research

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Business School, er en tidbegrænset 1-årig stilling på fuld tid som videnskabelig assistent indenfor Climate Risk Reporting Research ledig til besættelse fra 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen knytter sig til forskningsprojektet Climate Risk Reporting by Pension Schemes – International Evidence. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være:

 • Assistere forskningslederen med indholdsanalyse af risikorapporteringsoplysninger fra en stikprøve af danske, australske, svenske, finske, britiske og amerikanske pensionsordninger fra deres seneste offentligt tilgængelige årsrapport 2015-2020 samt bæredygtighedsrapporter
 • Assistere med empiriske resultater og analyseresultater i forbindelse med udarbejde af den endelige forskningsrapport.
 • Andre opgaver kan også forekomme.

 Kvalifikationskrav

 • Du har en kandidatuddannelse, eller er ved at færdiggøre den, gerne inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.
 • Gode engelsk kundskaber.
 • Du må gerne have stiftet bekendtskab med risk management, dette er dog ikke et krav.
 • Gode analytiske- og kommunikative evner i forhold til at udarbejde rapporter mv.
 • Kendskab til MS Office, herunder Excel, Powerpoint og Word
 • God til at arbejde inden for deadlines.
 • Erfaring med statistiske metoder og analyseprogrammer, eksempelvis SAS
Ansøgningen skal indeholde
 • Motiveret ansøgning.
 • Opdateret CV.
 • Uddannelse (Kandidatbevis m.v.).
 • Dokumentation for videnskabelige kvalifikationer.
 • Dokumentation for øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig person.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Allan Næs Gjerding, tlf. 9940 8245, e-mail ang@business.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: https://www.business.aau.dk/

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til  HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdssted
Aalborg

Stillingsnummer

2021-224-03443

Ansøgningsfrist

Sun Apr 25 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende