Ledige stillinger

2021-224-03486 Videnskabelig assistent, Centre for Education Policy Research / Center for Uddannelsesforskning (CfU)

Centre for Education Policy Research/Center for Uddannelsesforskning (CfU) ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, søger en videnskabelig assistent fra 1. august 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tilknyttet campus København, men rejseaktivitet til campus Aalborg vil indgå. Stillingen, der løber i 1 år, vil være på i 15 timer pr. uge i 2021, derefter på 7,5 timer.

Stillingsbeskrivelse

Der søges en kandidat med følgende kvalifikationer:

  • En kandidatgrad i fx pædagogik, lærings- og uddannelsesstudier. Stillingen kan søges af kandidat- eller masterstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt eller tilsvarende samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
  • Erfaring med oral history metode i sammenhæng med policy studier og kompetencer indenfor fagområdet Dansk som andetsprog.
  • Stærke analytiske og akademiske kompetencer og erfaring med at indgå i og interesse for at understøtte forskningsadministration.
  • Interesse for og erfaring med udarbejdelse af forskningskommunikation.
  • Interesse for, viden om og erfaring med uddannelsesforskning

Det vil desuden være en fordel have kendskab til PBL-baseret undervisning og vejledning.

Stillingen vil være knyttet til CfU’s forskningsgruppeleder samt til centrets forskningsprojekter i migration og uddannelsespolitik.

Center for Uddannelsesforskning /Centre for Education Policy Research forsker i uddannelse og uddannelsespolitikker og deres udmøntning og praksis i form af styring, curriculum, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge: https://www.cfu.aau.dk/

For mere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside https://www.kultur.aau.dk/

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgningsbrev
  • CV
  • Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes tre publikationer
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
  • Eksamensbeviser (evt. udtalelse, specialekontrakt eller tilsvarende samt dokumentation jf. ovenstående)

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved mailhenvendelse til CfU’s teamleder for migrations- og uddannelsesforskning, assistant professor Jin Hui Li, jhl@hum.aau.dk

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2021-224-03486

Ansøgningsfrist

Fri Jun 04 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende