Ledige stillinger

Jurist til Uddannelsesjura og Sekretariatet, Studieservice ved Aalborg Universitet

Hvis du brænder for et arbejde, der kan byde på alsidige arbejdsopgaver inden for primært det uddannelsesjuridiske felt, så har Uddannelsesjura og Sekretariatet en spændende og udfordrende stilling til besættelse den 1. juli 2021 eller snarest derefter. Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt.

Stillingsbeskrivelse

Uddannelsesjura og Sekretariatet varetager en bred vifte af opgaver inden for uddannelsesjura samt sekretariatsbetjening af Studieservice og Studiechef. 

Af opgaver inden for det uddannelsesjuridiske kan nævnes juridisk vejledning og understøttelse af prodekaner for uddannelse, prorektor og Studiechef, sagsbehandling af eksamensklager, meritklager, retlige klager og disciplinærsager, legalitetskontrol af studieordninger samt fastsættelse af regler og retningslinjer på uddannelsesområdet.

Derudover vejleder vi studienævn og studieledere i afgørelsessager og afholder forskellige kurser i blandt andet forvaltningsret.

Af sekretariatsopgaver kan nævnes udarbejdelse af høringssvar, valg til styrende organer, persondataforordning (GDPR), aktindsigt, ledelsesinformation samt stabsopgaver for Studiechefen, herunder HR og økonomi.

Dine arbejdsopgaver:

Dine arbejdsopgaver udføres i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Uddannelsesjura og Sekretariatet. Arbejdsopgaverne vil være afvekslende, udfordrende og præget af gode muligheder for at tage ansvar og påvirke egne opgaver. Arbejdet kan til tider være hektisk, da vi er tæt på de politiske beslutninger og har mange kontaktflader i vores daglige arbejde. Du vil blive en del af et team på 10 medarbejdere med en uhøjtidelig, humoristisk omgangstone og en god holdånd.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af uddannelsesjuridiske sagsbehandlingsopgaver og diverse ad hoc-opgaver inden for teamets arbejdsområder, såsom:

- Sagsbehandling af afgørelser, såsom eksamensklager, meritklager og klager over retlige forhold
- Opdatering og vedligeholdelse af regelsamlinger
- Opdatering og vedligeholdelse af støttesystem vedrørende afgørelsessager
- GDPR-opgaver på uddannelsesområdet
- Udarbejdelse af høringssvar vedrørende blandt andet nye love og bekendtgørelser
- Legalitetskontrol af studieordninger
- Generel ledelsesstøtte inden for dine ansvarsområder
- Vejledning og rådgivning af studieledere, studienævn og studienævnssekretærer
- Forskellige ledelsesbetjenings- og sekretariatsopgaver.

Hvem er du?

Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du:

- Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
- Har gode forvaltningsretlige kompetencer
- Er selvstændig, analytisk, struktureret og resultatorienteret
- Er god til at planlægge, organisere og koordinere processer
- Er energisk og kan drive processer fremad
- Er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder i forhold til udarbejdelse af afgørelser, rapporter, indstillinger og notater, hvor saglige og politiske/strategiske hensyn skal balanceres nøje
- Trives i et afvekslende job, hvor opgaverne og arbejdsmængde løbende ændrer sig
- Er loyal og imødekommende over for dine kollegaer
- Evner at samarbejde bredt.

Derudover vil kendskab til det danske universitetssystem være en fordel.

Hvem er vi?

Den ledige stilling er tilknyttet Uddannelsesjura og Sekretariatet, hvor kulturen er uformel, fleksibel og samarbejdende. Løsningsorienteret service med fokus på brugernes behov er i højsædet. Det samme er læring, udvikling og trivsel – både i forhold til dig som medarbejder, men også for det enkelte team og Studieservice som helhed.

Du får frihed under ansvar, et godt arbejdsmiljø, samt udfordrende opgaver, hvor du kan gøre en forskel.

Aalborg Universitet er en spændende verden af viden, og i Studieservice har vi et dynamisk miljø, hvor tonen er uformel og engagementet højt. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag, men vi sætter udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt. Vi vil sørge for, at du får en god introduktion og oplæring, og samtidig har du gode muligheder for at præge dit nye job og bidrage med netop din personlighed og dine erfaringer. Nytænkning og nye udviklingsmuligheder er meget velkomne.

Interesseret? Se hvem vi er på Studieservice eller AAU.

For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte chef for Uddannelsesjura og Sekretariatet Jesper Bjørn Gorm Poulsen på tlf. 99 40 73 83, jp@adm.aau.dk

Ansøgningsfrist:

Tirsdag den 18. maj kl. 24:00. 1. runde samtaler forventes at blive afholdt torsdag den 20. maj med eventuelt og 2. runde samtaler i uge 21.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1151153

Ansøgningsfrist

Tue May 18 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende