Ledige stillinger

Områdechef for Strategi og Politik

Ved Studieservice på Aalborg Universitet opslås en stilling som chef for området Strategi og Politik. Der er tale en en fuldtidsstilling på 37 timer til besættelse pr. 1. august 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Til Strategi og Politik søger Studieservice en visionær og strategisk tænkende leder med stærke personlige og faglige kompetencer. Du bliver chef for et nyt område med erfarne og dygtige medarbejdere, der arbejder med en bred portefølje af opgaver inden for uddannelsesområdet.

Som chef for området skal du kende og forholde dig til den politiske dagsorden på uddannelsesområdet, ligesom du skal kunne tage bestik af universitetets strategiske kurs foruden selv at bidrage til udviklingen af denne. Det forventes, at du kan arbejde helhedsorienteret og med afsæt i et solidt kendskab til universitetssektoren.

Områdets overordnede ansvarsområder er:
 • politisk og strategisk ledelsesstøtte
 • sagsbehandling af større strategiske og politiske sager på uddannelsesområdet
 • rådsbetjening
 • diverse surveys
 • koordinering af og deltagelse i strategiske og politiske projekter inden for uddannelsesområdet på universitetet som helhed og på tværs af Studieservice.
Desuden vil der være tværgående projekter i universitetssektoren, blandt andet i regi af Danske Universiteter.

Området har følgende kerneopgaver:
 • Strategisk og politisk ledelsesstøtte til bl.a. studiechef og prorektor for uddannelse, herunder bl.a. deltagelse i udmøntning af AAU’s strategi på uddannelsesområdet
 • Ledelsesstøtte til universitetets strategiske uddannelsesråd samt rådsbetjening af dette
 • Projektdeltagelse og -ledelse af indsatser på uddannelsesområdet
 • Dialog med ministerium og institutter i forhold til rammer og legalitet herunder dimensionering, adgangsbegrænsning mv.
 • Udarbejdelse af analyser og tværgående opsamlinger på uddannelsesområdet i samarbejde med øvrige enheder
 • Overordnet opfølgning på og ansvar for studiemiljøområdet
 • Udarbejdelse og gennemførelse af dimittendundersøgelse for universitetets uddannelser
 • Ansvarlig for dialog med ministerium og organisationen i forhold til Uddannelseszoom og Læringsbarometer samt koordinering af interne processer i forbindelse med undersøgelserne
 • Ansvarlig for processen omkring indberetning af undervisnings- og vejledningstimer til UFM
 • Ledelsesunderstøttelse på gymnasieområdet.

Som Områdechef er du desuden ansvarlig for:

 • Ledelse af medarbejderne i Strategi og Politik med fokus på medarbejdernes faglige udvikling og et godt arbejdsmiljø
 • Samspil med chefgruppen i Studieservice om udvikling af den administrative understøttelse af uddannelsesområdet på AAU, foruden den generelle udvikling af faglighed, fællesskab og trivsel i Studieservice.

Stillingen som områdechef er organisatorisk placeret i Studieservice og omfatter personaleansvar for fem fastansatte medarbejdere i området. Du indgår i chefgruppen i Studieservice og refererer til Studiechef Lone Vestergaard.

Om dig:

Du har indgående indsigt i uddannelsesområdet, og du har arbejdet på ledelsesniveau inden for universitetssektoren, alternativt andre steder i uddannelsessektoren. Vi forventer, at du har ledelseserfaring.

Du har gode lederkompetencer og kan identificere dig med ledelsesgrundlaget på AAU og i Studieservice. Desuden har du både politisk tæft, er strategisk tænkende og har et stort engagement i uddannelsessektoren. Din evne til overblik, relationsarbejde og samspil med en mangfoldighed af interessenter er betydelige, og du evner i høj grad balancen mellem formidling, dialog og lydhørhed.

Om os:

Strategi og Politik hører under Studieservice, hvor der er ca. 100 medarbejdere. Områdechefstillingen er en nyoprettet stilling, som opslås som led i etablering af et nyt, selvstændigt område i Studieservice på baggrund af en opdeling af det nuværende Strategi og Kvalitet. Området er karakteriseret ved veluddannede medarbejdere med et højt kompetenceniveau, et stort engagement og et godt og uhøjtideligt fællesskab.

Stillingen forventes besat med en chefkonsulent. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Studiechef, Lone Vestergaard på telefon 2094 1653.

Det forventes, at samtaler afholdes den 28. juni 2021. 

Du kan læse mere om os og om stillingen på Studieservice og Studieservice/kvalitetssikring. Bemærk dog, at listen omfatter hele det nuværende Strategi og Kvalitet.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1155640

Ansøgningsfrist

23/06/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende