Ledige stillinger

Alsidig HR konsulent søges til Aalborg Universitet København (barselsvikariat)

<p>Har du erfaring med et bredt udsnit af HR administration? Og trives du med at balancere mellem centrale organisatoriske politikker og lokale behov og udfordringer? Så er du måske vores nye HR konsulent, når vores nuværende kollega går på barsel.</p>

Stillingsbeskrivelse

Der er tale om en stilling, hvor du med direkte reference til campuschefen kan bringe mange af dine HR-kompetencer i spil suppleret med din erfaring med personalesager. Stillingen er placeret i Fælles Service CPH, der er den fælles administrative afdeling på Aalborg Universitet København (AAU CPH). Som den eneste HR-konsulent i Fælles Service CPH, får du en aktiv rolle i forhold til ledelsesrådgivning og administration af afdelingens personalesager og HR-processer. Ud over den kollegiale sparring i afdelingen, indgår du i tæt samarbejde og sparring med den centrale HR-afdeling, som er beliggende på vores hovedcampus i Aalborg.

HR-opgaverne omfatter bl.a.

 • Ledelsesrådgivning og varetagelse af administrative opgaver og processer i forbindelse med konkrete personalesager (eks. ifm. ferie, sygdom og barsel)
 • Rekruttering og on-boarding af nye medarbejdere fra A til Å, herunder udarbejdelse af stillingsopslag og tidsplaner, lønfastsættelse og oprettelse i administrative systemer
 • Generel personaleadministration, herunder behandling af blanketter, journalisering og registrering i personaleadministrative systemer
 • Tovholder på lokal implementering af centrale HR-tiltag, i tæt samarbejde med campuschefen og teamkolleger
 • Tovholder på de årlige lønforhandlinger for FællesService CPH
 • Sekretær for Fælles Service CPH’s lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
 • deltagelse i diverse projekter, som kræver HR-faglig viden og input

Om dig

Du har gå-på-mod og evner at holde et 360° blik på din opgaveløsning. Det er vigtigt, at du er driftssikker i en hverdag, hvor opgaverne ofte opstår fra den ene dag til den anden, og at du løbende kan prioritere disse opgaver. Du er en holdspiller som trives med tæt kollegasamarbejde, har en god forståelse for menneskelige relationer og møder din omverden med empati og respekt. Hertil har du flair for politisk navigation og adfærd i en stor organisation.

Vi lægger særlig vægt på at:

 • Du har en relevant HR-faglig uddannelse, f.eks. cand.merc.HRM, cand.soc.HRM eller tilsvarende kompetencer fra anden relevant uddannelse
 • Du har erfaring med offentlig personaleadministration, gerne fra det statslige område
 • Du har nogen erfaring med personalejura og personalejuridiske forhold og lyst til at beskæftige dig med området
 • Du er god til at kommunikere dine budskaber både mundtligt og skriftligt, og du kan begå dig på alle organisatoriske niveauer og over for personer med forskellige fagligheder
 • Du har en rolig og imødekommende tilgang til opgaver og mennesker – og kan bevare overblikket og prioritere, når opgaverne er mange
 • Du skriver og taler engelsk

Vi tilbyder

En stilling hvor du virkelig får alle facetter af dine HR-kompetencer i spil, og muligheden for at videreudvikle dem i samarbejdet med kolleger og HR-eksperter fra hele AAU. Dertil får du ca. 30 gode kolleger i Fælles Service CPH, som hver især løser forskellige administrative opgaver for AAU CPH. Vores arbejdsmiljø er præget af fagligt engagement og kvalitet i opgaveløsningen som går hånd-i-hånd med kollegial støtte, sparring og en uhøjtidelig omgangsform.

For yderligere information om stillingen kontakt campuschef Martin Vive Ivø, telefon 9940 3777.

Arbejdssted: Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Stillingen er tidsbegrænset og ønskes besat fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter, og løber frem til 31. juli 2022, med mulighed for forlængelse. Stillingen er på fuld tid (37 timer ugentligt).

Ansøgningsfrist: 8. august 2021

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 17. august 2021.

Om AAU CPH

AAU CPH udgør Aalborg Universitets forsknings- og uddannelsesaktiviteter i Københavnsområdet. Vi er præget at den energi, der er i et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere er direkte beliggende på campus. Vi huser ca. 3300 studerende og ca. 500 ansatte, heraf en stor del af både studerende og ansatte med international baggrund.

Se mere om Aalborg Universitet København på www.aau-cph.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1157725

Ansøgningsfrist

08/08/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende