Ledige stillinger

Erfaren AC’er til ny enhed for PBL, Aalborg Universitet

Aalborg Universitet har høje ambitioner for udviklingen af problembaseret læring (PBL). For at sikre gode rammer for et endnu stærkere fagligt PBL-miljø med internationalt udsyn, har ledelsen besluttet at oprette en central forsknings- og undervisningsenhed for PBL. PBL-enheden åbner dørene den 1. januar 2022, men forberedelserne er i fuld gang. Vi har derfor brug for en erfaren AC’er med stærke kompetencer inden for ledelsesunderstøttelse, organisatoriske processer og tværgående samarbejde til at hjælpe os med at sørge for, at den nye PBL-enhed kommer godt fra start, herunder sikre de involverende processer frem mod åbningen i januar. Desuden skal du sikre en god understøttelse af direktøren, projekter og øvrige aktiviteter, når enheden er etableret. Stillingen er nyoprettet med start pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en fast stilling på fuld tid (37 timer).

Stillingsbeskrivelse

Der er tale om en nyoprettet enhed på universitetet, og du skal derfor være indstillet på, at stillingsindholdet kan udvikle sig over tid. I det første år er du med til at etablere enheden og sikre de rette administrative supportfunktioner samt sørge for inddragelse af alle medarbejdergrupper i implementeringen. Når PBL-enheden er etableret, bliver dit fokus at understøtte den kommende direktør samt de mange forskellige aktiviteter i enheden rettet både mod forskere, studerende og eksterne samarbejdspartnere.

Du vil i den første periode skulle arbejde tæt sammen med projektlederen for etablering af PBL-enheden, ligesom du i den første periode bliver ansat i AAU’s Rektorsekretariat.

Fra 1. januar 2022 vil du skulle understøtte lederen af PBL-enheden og enhedens mange aktiviteter.

Opgaverne vil blandt andet inkludere:

 • Sammen med projektlederen at implementere direktionens beslutninger vedrørende organisering, bemanding og aktiviteter frem mod åbningen
 • Ledelsesbetjening af enhedslederen, herunder mødeforberedelse, sagsbehandling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag
 • Procesledelse vedr. indstationering af forskere i enheden i kortere og længere tid, herunder inddragelse af både HR og institutter
 • Bidrag til udvikling af strategi for enheden
 • Planlægning af aktiviteter i enheden i samarbejde med enhedslederen og kollegerne i enheden
 • Kommunikationsopgaver, herunder rapporter, eventprogrammer, hjemmesidetekster, intern formidling og ekstern branding af enheden

Kvalifikationer og kompetencer / Profil

Ideelt set har du flere års erfaring fra universitetssektoren, gerne med ledelsesbetjening og solid erfaring med organisatorisk udvikling og procesledelse. Kendskab til PBL er en fordel, men ikke et krav. Derudover forventer vi, at du:

 • Har en relevant kandidatuddannelse
 • Har mindst 3 års erfaring med ledelsesstøtte og udviklingsarbejde i en politisk ledet organisation
 • Besidder gode samarbejdsevner
 • Styrer projekter og processer med erfaren hånd
 • Har politisk tæft og kan navigere i en kompleks organisation
 • Har gode formuleringsevner på skrift, så du både kan skrive klare sagsfremstillinger, levere tekst til årsrapporten og kan bidrage til branding af den nye PBL-enhed
 • Er i stand til at bygge bro mellem forskellige fagligheder og på tværs af organisationen
 • Kommunikerer ubesværet både på dansk og engelsk
 • Er serviceminded og proaktiv i opgaveløsningen

Om PBL-enheden

Etableringen af den nye PBL-enhed er en strategisk indsats på Aalborg Universitet, og enheden bliver et knudepunkt for AAU’s forsknings- og udviklingsindsatser vedr. PBL. Aktiviteterne vil spænde over forskningsprojekter og udviklingssamarbejder, store og små events samt kompetenceudvikling, digital understøttelse af undervisningen på AAU og Universitetspædagogikum.

Formålet med at etablere en tværgående undervisnings- og forskningsenhed i PBL er bl.a.at fastholde og styrke den excellente undervisningspraksis i PBL og at sikre synergi og sammenhæng i videreudviklingen af PBL på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU.

Du kan læse mere om enheden her. Du kan også se dekan Henrik Halkier fortælle om baggrunden for enheden i denne video.

Arbejdssted er i Aalborg.

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte konst. sekretariatschef i Rektorsekretariatet Lise Thorup-Pedersen på tlf. 99408089 eller på ltp@adm.aau.dk eller chefkonsulent og projektleder for PBL-enheden Mette Marie Abildgaard på 99409499 eller på mma@adm.aau.dk

Ansøgningsfrist og samtaler

Send din ansøgning senest 8 august 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 32 eller 33.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2021-224-03605

Ansøgningsfrist

Sun Aug 08 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende