Ledige stillinger

2021-224-03644 Videnskabelig assistent ved Institut for Kultur og Læring, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

Der søges en videnskabelig assistent, som vil være tilknyttet Studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi på Campus Aalborg. Stillingen er til besættelse fra 1. september 2021 til 31. august 2022. Stillingen vil udgøre 11 timer pr. uge indtil og med 31. januar 2022, derefter 6 timer pr. uge.

Stillingsbeskrivelse

Der forudsættes en viden om og vejlednings- samt undervisningserfaring indenfor et eller flere af følgende områder:

  • Ledelses- og organisationspsykologi
  • Organisationsudvikling
  • Læringsteori og organisatorisk læring
  • Videnskabsteori og metode

Endvidere er det en fordel at ansøgeren har kendskab til Aalborg Universitets pædagogiske model – PBL, eftersom opgaverne for den videnskabelige assistent hovedsageligt består vejledning af projektgrupper og specialer, opgaveretning og medvirken ved eksamination samt undervisning.

Den videnskabelige assistent vil primært være tilknyttet Studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi i Aalborg, herunder især masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi. Link til uddannelser under Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi findes her https://www.kultur.aau.dk/uddannelser/studienaevn/efteruddannelser-laering-filosofi/Uddannelser+under+studienævnet/ 

For mere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside https://www.kultur.aau.dk/

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

  • CV
  • Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
  • Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk. 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2021-224-03644

Ansøgningsfrist

Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende