Ledige stillinger

2021-224-03658 Studielektor i regnskab og revision ved AAUBS

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU Business School, er en fuldtidsstilling som studielektor i regnskab og revision ledig til besættelse fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

AAUBS bedriver forskning og uddannelse inden for erhvervsøkonomiens forskellige discipliner. Vi er hele universitetets business school, og det er vores mission at skabe værdi gennem vores engagement med omverdenen gennem uddannelser, forskning og erhvervssamarbejder. Vores fagligheder er efterspurgte, og vi er tæt på praksis gennem eksempelvis studenter- og forskningsprojekter. Vi har omkring 160 ansatte og mere end 4000 studerende, der alle har til huse på vores campus i Aalborg.

Aalborg Universitet er verdenskendt for problembaseret læring (PBL), og netop PBL er et særkende ved vores uddannelser – også på AAUBS. Det er en model der virker i teori og i praksis, og det er en tilgang til uddannelse og læring, vi er ret stolte over.

Regnskabs forskningsgruppen på Aalborg University Business School er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter inden for regnskabsområdet i bred forstand, hvilket inkluderer finansielt regnskab, regnskabsanalyse, international regnskab, revision mv. Der forskes såvel i kerneområder inden for regnskab som i en række tværfaglige områder, som f.eks. regnskab i den offentlige sektor, bæredygtighed, integreret rapportering, forretningsudvikling og capital budgeting. Forskningsgruppen dækker en bred række af forskningsmetodikker og har omfattende samarbejde med lokale, nationale og internationale firmaer og organisationer.

Denne stilling fokuserer på det eksterne regnskabsvæsen og revision ud fra et regnskabsmæssigt perspektiv. Det forventes at man kan undervise i et eller flere af redskabsfagene revision, ekstern rapportering og rådgivning på cand.merc.aud. Den ideale kandidat har derfor, foruden en relevant kandidatgrad inden for erhvervsøkonomi, praktisk erfaring med regnskabsvæsen fra et beslutnings-, brugerperspektiv eller fra at have udarbejdet regnskaber i en økonomiafdeling eller i et revisionshus, og gerne forudgående undervisningserfaring.

Kvalifikationskrav
Det forudsættes, at ansøgere til stillingen har kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Der skal desuden foreligge en positiv bedømmelse af ansøgerens undervisningskvalifikationer

Ansøgningen skal indeholde
-  Motiveret ansøgning.
-  Opdateret CV.
-  Eksamensbevis.
-  Fuldstændig publikationsliste med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedlægges 5 publikationer.
-  Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring .
-  Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio, som skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau. Vejledning til undervisningsportfolio.
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Head of Business School, Christian Nielsen, tlf. 9940 2702, e-mail chn@business.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: www.business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.d

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Arbejdsstedet er i Aalborg.

Stillingsnummer

2021-224-03658

Ansøgningsfrist

15/08/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende