Ledige stillinger

Teamleder til studieteamet ved Institut for Planlægning i Aalborg og København

Institut for Planlægning på Aalborg Universitet søger en serviceminded og udviklingsorienteret teamleder, som kan gå forrest, sætte retning og være med til at styrke, udvikle og drive vores studieteam og sikre et godt arbejdsmiljø. Stillingen er en fast fuldtidsstilling pr. 1. december 2021.

Stillingsbeskrivelse

Som leder for studieteamet vil du blive ansvarlig for et fagligt stærkt, engageret og meget serviceorienteret team, som overordnet set arbejder med administration af instituttets uddannelser (studerende og undervisere), betjening af studienævn, kvalitetssikring af uddannelser og ledelsessupport til studieleder og instituttets øvrige ledelse. Studieteamet består af 11 medarbejdere placeret fysisk i hhv. campus Aalborg og campus København, hvorfor dit arbejdssted kan være enten i Aalborg eller København med rejseaktivitet til den modsatte campus.

Du vil have et tæt samarbejde med sekretariatets øvrige 2 teamledere, ligesom ledelsen vil foregå i tæt samarbejde med sekretariatslederen, som har det overordnede personaleansvar.

De primære arbejdsopgaver omfatter:

 • Sikre en høj og ensartet kvalitet i studieadministration gennem support til studerende, undervisere og øvrige samarbejdspartnere.
 • Understøtte faglig sparring og kompetenceudvikling i studieteamet.
 • Koordinere opgaver og ressourcer samt selv tage del i den administrative opgaveløsning, dvs. alt fra skemalægning til kvalitetssikring og bemandingsprocesser.
 • Forestå indsamling og formidling af relevante studienøgletal som forudsætning for en proaktiv databaseret styrring af uddannelserne samt den løbende ledelse af samme.
 • Identificere udviklingspotentiale i processer og arbejdsgange i studieteamet og sikre effektiv implementering.
 • Agere sparringspartner og ledelsessupport for institutleder, studieleder og instituttets øvrige ledergruppe og sikre en god kommunikation, godt samarbejde og høj grad af involvering af instituttets videnskabelige personale.

Din Profil

Du er en person der motivers af en spændende og varieret hverdag. Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er engageret og initiativrig af natur og god til at motivere og involvere kollegaer, hvor du går forrest med at nytænke og udvikle processer og kompetencer.

Dine kvalifikationer:

 • Erfaring med teamledelse, koordinering, motivering og involvering af medarbejdere.
 • Erfaring med studieadministration på videregående uddannelser samt kendskab til det danske uddannelsessystem.
 • Kan agere i en stor organisation og skabe tværgående netværk og udvikling.
 • Analytiske evner og erfaring med statusrapportering, dataanalyse og nøgletal
 • Struktureret og kan skabe overblik over store opgavekomplekser og prioritere opgaverne
 • God til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • Gode kommunikative egenskaber på både dansk og engelsk
 • Godt humør, en positiv indstilling og gode samarbejdsevner


Hvem er vi?

Institut for Planlægning er en dynamisk arbejdsplads hvor vi løbende udvikler vores organisation og opgavevaretagelse. Du har derfor rig mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen.

 

Institut for Planlægning arbejder med samfundsudvikling i bred forstand ud fra et fokus på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Instituttet er kendetegnet ved nyskabende og uafhængig forskningsbaseret viden som grundlag for vores undervisning og beslutningstagning omkring nuværende og fremtidige udfordringer relateret til bæredygtighed. Vores forskning og undervisning spænder bredt inden for bæredygtig design, -omstilling, -forbrug og -produktion samt miljøvurdering, teknoantropologi, energiplanlægning, arealanvendelse, livscyklusvurderinger og havmiljø – alt sammen forankret i en problembaseret tilgang til ingeniørvidenskabelige uddannelser i en unik kombination mellem samfundsforståelse og teknologi.

Som administrativ medarbejder på Institut for Planlægning bliver du en del at instituttets sekretariat, som består af en bred gruppe af teknisk administrativt personale, som alle arbejder med supportopgaver til understøttelse af instituttets kerneaktiviteter; forskning, uddannelser og vidensamarbejde.

Flere oplysninger kan findes på www.plan.aau.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40 og 41.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Sekretariatsleder Lena Haugsted Laursen på telefon 99403763 og mail lena@plan.aau.dk   

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1169181

Ansøgningsfrist

Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende