Ledige stillinger

Kliniske Lærere til undervisning i Kliniske Øvelser (KØ) (2021-224-03786)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er et antal stillinger som klinisk lærer til undervisning i Kliniske Øvelser (KØ) ledig til besættelse pr. 1/10-2021 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænsede for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

De kliniske lærere vil primært skulle varetage klinisk undervisning på den medicinske bacheloruddannelse på Aalborg Universitet inden for undersøgelse og kommunikation med patienter.

Bacheloruddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet tager udgangspunkt i det kliniske møde med patienten. Der pågår en udvikling i struktur og pædagogisk tilgang til læring, som matcher udviklingen i omfanget af medicinstudiet ved Aalborg Universitet.

Undervisningen omfatter og integrerer kommunikationstræning og undersøgelsestræning for 1.-6. semester på bacheloruddannelsen i medicin. Således en mulighed for at videregive egne kliniske erfaringer gennem undervisning og praktisk træning. Du vil som klinisk lærer gennemgå et introduktionsprogram, der vil klæde dig på til opgaven. 

Du skal forvente at undervise 1-2 dage pr. semester. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinisk undervisningskoordinator Louise Thomsen Schmidt Arenholt, ltsa@dcm.aau.dk eller Lektor Malene Plejdrup Hansen, mph@dcm.aau.dk

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en kandidateksamen inden for medicin. Ved den samlede vurdering vil der blive lagt vægt på pædagogiske kvalifikationer og interesse.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitae
  • Et undervisningsportfolio
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen.

Al undervisning foregår på Aalborg Universitet, Campus Aalborg.

Der anvendes shortlisting. Dette betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige bedømmelsesudvalg vil udvælge de kandidater, der skal gennemgå en fagkyndig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelsen eller ej. .

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR-Partner Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.1.2020.

Stillingsnummer

2021-224-03786

Ansøgningsfrist

26/10/2021

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende