Ledige stillinger

Chefkonsulent til Analyseenheden på Aalborg Universitet

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring og analyser i en politisk og strategisk ledet organisation? Er du fagligt stærk inden for data og metode, og kan du omsætte dette til at understøtte datadreven, værdiskabende ledelsesinformation vedrørende universitetets kerneaktiviteter? Så er du den rette medarbejder for os. Økonomiafdelingen på Aalborg Universitet (AAU) søger en faglig stærk og erfaren økonom med interesse i og kompetencer inden for dels ledelsesstøtte og dels analyser af universitetets kerneopgaver: Uddannelse, forskning og vidensdeling.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er placeret i Analyseenheden i Økonomistyringsenheden, der - sammen med seks andre enheder - udgør AAU’s økonomiafdeling.
Arbejdsopgaverne vil primært være:
 • Ledelsesstøtte og faglig sparring inden for økonomiområdet
 • Aktivt at følge med i udviklingen og de politiske signaler inden for sektoren
 • Udarbejdelse af analyser inden for universitetets kerneopgaver
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger og notater til rektorat, direktion og bestyrelse
 • At bidrage til implementeringen af såvel interne som eksterne beslutninger
 • Udarbejdelse af bidrag og notater til og om finanslovsforslaget/finansloven/tillægsbevillingsloven
 • At indgå i faglige netværk
 • Ad hoc-opgaver inden for Økonomiafdelingens opgaveportefølje.
Lidt om dig som person:
Vi forventer, at du:
 • har en faglig, relevant kandidatuddannelse, gerne suppleret med efteruddannelse
 • har bred erfaring med ledelsesstøtte og faglig sparring i en kompleks og politisk styret organisation
 • har strategisk og politisk forståelse og kan anvende dette i opgaveløsningen
 • har flere års erfaring med udarbejdelse af komplekse analyser
 • har erfaring med udarbejdelse af sagsfremstillinger og notater
 • har et solidt kendskab til den offentlige økonomistyring, herunder finanslovsprocesserne
 • har en datadrevet og analytisk tilgang til opgaveløsningen
 • har kendskab til eller erfaring fra uddannelsessektoren.
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du både kan arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med dine kolleger, da vi arbejder tæt sammen om løsning af opgaverne i teamet og værdsætter gensidig, faglig sparring.

Vi sætter pris på god humor og en positiv livsindstilling. Vi værner om den faglige kvalitet og arbejder effektivt, men husker også hinanden på, at der er andet i livet end arbejde.

Analyseenheden:
Stillingen er placeret i Analyseenheden, som er en del af Økonomistyringsenheden. Analyseenhedens opgaver er bl.a.:
 • Ledelsesstøtte inden for det økonomiske område
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger og notater til rektorat, direktion og bestyrelse vedrørende økonomi
 • At bidrage til en til stadighed bedre økonomistyring
 • Udtræk og analyser af eksisterende data på sektor-, institutions- og fakultetsniveau
 • Indberetning af data til ministerier i forbindelse med finanslovsarbejdet
 • Besvarelse af løbende henvendelser fra interne og eksterne parter, f.eks. andre af universitetets afdelinger, ministerier, kommuner, journalister, osv.
 • Udarbejdelse af diverse prognoser
 • Udarbejdelse af data til årsrapport og den strategiske rammekontrakt
 • Indberetning af data til Danmarks Statistik
 • Udarbejdelse af materiale vedr. ranking
 • Opdatering af nøgletal på universitetets hjemmeside
 • Indgå i forskellige netværk og arbejdsgrupper.
Der er mange store projekter i gang i Økonomiafdelingen, og ud over din primære opgaveportefølje, vil du også skulle bidrage til løsningen af de mange andre opgaver i afdelingen, som blandt andet er udarbejdelse af universitetets samlede konsoliderede budget. 

Om Økonomiafdelingen som arbejdsplads:
Økonomiafdelingen understøtter et universitet, som består af 4 fakulteter, 17 institutter, 42 studienævn, fællesadministration samt ca. 3.300 ansatte og ca. 20.000 studerende i Aalborg, Esbjerg og København med regnskabs-, økonomistyrings-, Business Intelligence- og indkøbsservices. 

Vi er ca. 70 medarbejdere, der samarbejder med decentrale kolleger med fælles mål om at levere stabil, korrekt og effektiv, økonomisk forvaltning, samt en økonomistyring, der giver ledelsessystemet relevant og rettidig indsigt.

Økonomiafdelingen varetager en række planlægnings- og analyseopgaver. I det daglige har afdelingen tætte relationer til såvel universitetets øverste ledelse som de enkelte fagområder og deres økonomifunktioner. I Økonomistyringsenheden udarbejdes det samlede budget for AAU, og vi forestår hovedparten af de økonomiske rapporteringer, der sendes til den øverste ledelse i løbet af året.

Du vil blive en del af økonomistyringsenheden, hvor der, foruden budgetchefen, er ansat 18 medarbejdere. Vi er inddelt i 2 enheder, hvor stillingen er placeret i analyseenheden sammen med 6 andre kolleger. 

Mere om stillingen:
Der er tale om en fast fuldtidsstilling på 37 timer, som forventes besat pr. 1. marts 2022. Der afholdes samtaler den 26. januar 2022.  

Du refererer til budgetchef Gitte Hartung. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gitte Hartung, tlf. 9940 7370 eller gha@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1180374

Ansøgningsfrist

18/01/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende