Ledige stillinger

Kliniske Lærere i Almen Praksis (2022-224-03923)

Har du lyst til at være med til at præge fremtidens læger? Ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere stillinger som Klinisk Lærer i almen praksis ledig til besættelse fra den 1. februar 2022 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænsede for en periode på tre år, med mulighed for forlængelse. De næste år får kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet et stigende antal studerende. Uddannelsen søger derfor flere dygtige undervisere (kliniske lærere), der vil være en del af et undervisningsteam, som underviser i almen medicin på både de første og sidste år af kandidaten. Vi forventer, at du bidrager med den kliniske erfaring, du har som praktiserende læge, samt løbende holder dig orienteret om ny viden i forhold til de emner, du underviser i.

Stillingsbeskrivelse

Du skal forvente at undervise ca. 50 timer om året (svarende til ca. 6-10 dage). Oplæg til undervisningen og undervisningsmateriale udvikler vi sammen i undervisningsteamet. Herudover forventes du at deltage i to undervisningsmøder om året.

Det forudsættes, at den kliniske lærer er godkendt som alment praktiserende læge og arbejder i praksis. Det er ikke en forudsætning, at du har undervisningserfaring. Der vil være mulighed for supervision og oplæring, samt deltagelse i relevante pædagogiske kurser.

Stillingsindholdet består i hovedreglen af ovenstående undervisning. Hvis det aftales, kan stillingen også indeholde at have studerende i praksis.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til kursusansvarlig for almen praksis Luise Jessen  Lundorf, ljlu@dcm.aau.dk, tlf. 3024 1001 eller viceinstitutleder for undervisning Jette Kolding Kristensen, jkk@dcm.aau.dk. tlf. 4081 4466.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en medicinsk kandidateksamen og speciallægeanerkendelse i almen medicin.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg, og den samlede vurdering vil være en helhedsbetragtning, hvor både pædagogiske kvalifikationer, interesse og erfaring vil vægtes. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • En kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Kopier af relevante eksamensbeviser

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Spørgsmål vedr. ansættelsesprocessen kan stilles til HR medarbejder Jeannette Bøgh, e-mail jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.1.2020.

Stillingsnummer

2022-224-03923

Ansøgningsfrist

Fri Feb 04 00:00:00 CET 2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende