Ledige stillinger

2022-224-03914 Ekstern Lektor til undervisning/vejledning i Projektering af betonkonstruktioner/betonelementbyggeri

Ved BUILD, Department of the Built Environment på Aalborg Universitet er en stilling som Ekstern lektor i Projektering af betonkonstruktioner/betonelementbyggeri ledig til besættelse fra 1. marts eller snarest. Der er tale om en fast stilling med maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse og vil variere.

Stillingsbeskrivelse

BUILD er Danmarks største institut inden for byggeri, anlæg og det byggede miljø. Instituttet er resultatet af fusionen mellem Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut - SBi. BUILD har udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, som kombineres med vigtige elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Denne faglige bredde er en styrke, fordi den giver mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge- og anlægsområdets komplekse problematikker. Læs mere om os på: https://www.build.aau.dk/. 

Stillingen som Ekstern Lektor omfatter især undervisning/vejledning på Diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg, Esbjerg (diplom - dansksproget), hvor der ønskes ansættelse til at undervise/vejlede inden for området projektering af betonkonstruktioner og betonelementbyggeri herunder bl.a. stabilitet og robusthed, anvendelsesgrænsetilstanden (Serviceability limit state - SLS) og brudgrænsetilstanden (Ultimate limit state - ULS) for betonelementkonstruktioner, den konstruktive udformning af en betonelementbygning, laster og lastkombinationer i konsekvensklasse CC3 og kompositkonstruktioner og konstruktionssamlinger herunder stabiliserende kompositkonstruktioner i henhold til EUROCODE 4.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor Anders Schmidt Kristensen, tlf. +45 9940 4673, e-mail askr@energy.aau.dk

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.
Bedømmelse af ansøgere, der er shortlistet, sker ved sagkyndigt udvalg.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Partner Camilla Bjerregaard Bock, cbb@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 9582.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her:  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

1182126

Ansøgningsfrist

24/01/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende