Ledige stillinger

Projektleder og daglig koordinator til CALDISS i Dekansekretariatet på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

En af vores kolleger i dekansekretariatet fortsætter sin karriere som ph.d.-studerende, og derfor søger vi en dedikeret medarbejder til at være daglig koordinator og projektleder for vores digitale metode laboratorium CALDISS (Computational Analytics Laboratory For Digital Social Science) på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH). Vores nye kollega skal primært arbejde med administrative opgaver omkring driften af CALDISS i form af projektledelse og daglig koordination. Stillingen er på fuld tid, og ønskes besat pr. 1. marts eller snarest muligt derefter.

Stillingsbeskrivelse

HVEM ER VI?

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) er en fusion af to fakulteter, som er trådt i kraft som organisatorisk enhed pr. 1.1. 2022.

Dekansekretariatet er ligeledes en ny enhed bestående af to tidligere tilsvarende enheder. Sekretariatets fokus er politisk og strategisk ledelsesbetjening af dekanat og fakultetsledelse på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet inden for universitetets kerneområder. Vi har ansvar for at understøtte dekanatet, strategiarbejde og udviklingsprojekter på fakultetet.

CALDISS er et af fakultetets strategiske satsninger og laboratoriet er et fysisk laboratorium med arbejdsstationer og hardware samt et udviklingsmiljø, der udforsker og eksperimenterer med de muligheder, som digitale data, digitale metoder og softwareløsninger giver.

HVAD ER DINE OPGAVER?

I dagligdagen indgår du i et nyt men allerede velfungerende dekansekretariat, som på nuværende tidspunkt omfatter en sekretær, en administrativ medarbejder, seks rådgivere og en sekretariatschef.

Opgaverne i CALDISS er primært tilknyttet de services, som CALDISS udbyder. I denne stilling varetages primært de administrative og projektledelsesmæssige opgaver, mens de forskningsmæssige support-opgaver primært varetages i en anden stilling. Dog er det en forudsætning for ansættelse, at du har stor interesse for og viden om brug af digitale data, metoder og analysesoftware i humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

Mere konkret vil dine opgaver bl.a. være:

 • Servicering af styregruppe og referencegruppe, herunder mødeplanlægning, afvikling, og opfølgning.
 • Vedligehold af CALDISS’ kommunikationsplatforme i form af hjemmeside, facebook, instagram, linkedin og nyhedsbrev.
 • Diverse administrative opgaver, såsom koordinering med og kontaktpunkt for studerende og videnskabeligt personale
 • Budgetlægning og opfølgning af CALDISS’ budget i samarbejde med økonomiafdelingen
 • Planlægning og koordinering af workshops og kurser i CALDISS
 • Projektledelse af diverse projekter og opgaver, der udspringer fra styregruppen eller fakultetets ledelse
 • Tovholder for netværk af Danmarks Statistik datamanagere/sikkerhedsadministratorer ved fakultetet, herunder kontakt til Danmarks Statistik
 • Projektleder på nyt signaturprojekt for fakultetet under arbejdstitlen Computational SSH

Du vil få en bred kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere, og mange af opgaverne vil du skulle løse selvstændigt. Du vil dog altid have et dynamisk team i ryggen, som altid er klar med sparring eller en hjælpende hånd, når der er behov for det.

Til at hjælpe dig i CALDISS er der tilknyttet en studentermedhjælper og en konsulent, der yder teknisk forskningssupport på projekter i regi af CALDISS.

Du kommer til at referere til sekretariatschefen.

ER DU DEN RETTE?

Vi forventer, at du har en vis erfaring med at koordinere projekter og meget gerne inden for data science på det humanistiske eller samfundsvidenskabelige område. For at kunne løse opgaverne og få succes i stillingen er det nødvendigt, at du:

 • Har en relevant akademisk uddannelse
 • Har stor interesse for og viden om brug af digitale data, metoder og analysesoftware i humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.
 • Kan tænke strategisk og har politisk tæft
 • Har blik for den rette og ønskede understøttelse og rådgivning af CALDISS’ brugere, styregrupper, projektgruppe og referencegruppe i regi af CALDISS og Computational SSH
 • Har indsigt i og overblik over organisationen og gældende strategier samt udviklingen inden for området computational SSH, eller relativt hurtigt kan tilegne dig den viden
 • Er strukturelt, processuelt, analytisk og proaktivt tænkende
 • Har en fleksibel og pragmatisk tilgang til opgaveløsningen
 • Er en god formidler og kommunikator i skrift og tale
 • Har gode koordinationsevner samt projektledelseserfaring
 • Kan samarbejde med alle typer af faggrupper på en respektfuld og anerkendende måde
 • Har høj personlig integritet, gode sociale kompetencer og fleksibilitet
 • Kan udvise selvstændighed og fagligt lederskab for løsning af opgaverne og inddrage relevante samarbejdspartnere
 • Er serviceorienteret og hurtig til at tilpasse dig nye samarbejdspartnere, opgaver og arbejdsprocesser
 • Evner at håndtere en bred opgaveportefølje

ØNSKER DU FRIHED UNDER ANSVAR OG GODE UDVIKLINGSMULIGHEDER?

Aalborg Universitet er en verden af viden – og i dekansekretariatet er tonen uformel og engagementet højt. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag tæt på den strategiske ledelse, men vi sætter udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt. Vi vil sørge for, at du får en god introduktion og oplæring – og samtidig har du gode muligheder for at bidrage med netop din personlighed og dine erfaringer.

Du vil få frihed under ansvar samt gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

VIL DU VIDE MERE?

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte prodekan for forskning Søren Kristiansen på tlf. 9940 9606 eller prodekan-ssh-forsk@aau.dk eller sekretariatschef Jette Kollerup Bangsø på tlf. 9940 7923 eller jkb@adm.aau.dk

Arbejdsstedet er på AAU’s campus i Aalborg Øst.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2022-224-03925

Ansøgningsfrist

25/01/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende