Ledige stillinger

Koordinator til kommunikation og ledelsesstøtte søges til Fællessekretariat for Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet

Strategisk overblik, procesforståelse og en skarp pen – er det dig? Vi mangler en kollega til at få stillet endnu skarpere på, hvordan vores forskning bidrager til at løse de store samfunds- og bæredygtighedsudfordringer – og til at formidle det til omverdenen.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger pr. 1 marts 2022 eller hurtigst muligt herefter en kollega med et godt strategisk blik og som er stærk i det processuelle og ikke mindst det kommunikative. Du får ansvaret for kommunikationen fra Institut for Materialer og Produktion inkl. den faglige forskningsformidling og den interne kommunikation til instituttets medarbejdere. Du vil ud over kommunikationsopgaver også skulle understøtte institutlederen i det strategiske udviklings- og ledelsesarbejde.

Stillingen er på fuldtid og hører til i Fællessekretariatet MP/Math, hvor vi arbejder i teams med at understøtte uddannelse, forskning og vidensamarbejde på de to institutter. Du vil blive en del af vores kommunikations- og ledelsesstøtteteam, hvor vi arbejder med at støtte ledelsen og sikre en god kommunikation både internt og eksternt. Det vil være dig, der koordinerer opgaverne i teamet. Du vil ligeledes blive en del af et fagligt netværk på hele Aalborg Universitet.

Opgaver:

De opgaver som skal løses er:

 • Formidling af forskning til presse og medier samt på vores egen hjemmeside
 • Intern kommunikation på instituttet
 • Medansvar for udvikling og vedligeholdelse af instituttets ansigt udadtil (hjemmeside, præsentationsmaterialer mv.)
 • Ledelsesstøtte i forbindelse med strategiske tiltag og møder på instituttet
 • Koordinering af arbejdet i ledelsesstøtte og kommunikationsteamet
 • Sekretariatsbetjening af Institutråd, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
 • Diverse administrative opgaver i tilknytning hertil.

Du får selv stor indflydelse på dine opgaver, ligesom I skal finde ud af at bruge hinandens spidskompetencer på tværs i teamet.

Om dig
Du arbejder struktureret i en til tider hektisk hverdag med mange deadlines, og du er klar over, at man kommer længst med et godt samarbejde i sit team, hvor åbenhed og ordentlighed er nøgleord. Du kan arbejde fortroligt og har en god situationsfornemmelse i forhold til den balanceakt, som ledelsesbetjening ofte er.

Du handler proaktivt i forhold til ledelsen såvel som opgaver, og du formår at blive i processen, indtil opgaven er løst.

Du skal grundlæggende have lyst til at dele viden og selv søge hjælp hos andre samtidig med, at du skal kunne agere selvstændigt inden for eget fagområde.

Du bliver en del af et fagligt fællesskab, hvor du samarbejder og har tæt sparring med dine kolleger omkring opgaverne. Vi har stor fleksibilitet i måden, vi arbejder på, og du er gennem dit arbejde med til at formidle forskning, som gør en forskel i verden.

Forventninger til dig

Vi forventer, at du har

 • En længerevarende uddannelse med vægt på kommunikation, strategi og proces
 • Erfaring med at arbejde strategisk med kommunikation
 • Stærk evne i skriftlig formidling, så komplekst stof formidles på en let forståelig måde på både dansk og engelsk
 • En god organisationsforståelse og blik for at arbejde i en politisk styret organisation med mange dagsordener
 • Evne til at se helheder i komplekse sammenhænge og at du motiveres af at arbejde metodisk og struktureret med dine opgaver
 • Gerne erfaring med og interesse i det naturvidenskabelige felt
 • En fleksibel og pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.

 Det tilbyder vi
Du får inspirerende og dygtige kolleger, der sætter en ære i at udvikle teamet, sparre med hinanden og give en hjælpende hånd, når der er behov for det. Hos os har vi stort fokus på personlig og faglig udvikling. Vi værdsætter også et godt grin sammen.

Vi har mange individuelle ansvarsområder, og arbejdet er præget af frihed under ansvar og fokus på de mål der skal nås. Arbejdsopgaver og arbejdstid planlægger du langt henad vejen selv i samarbejde med dine nærmeste kolleger.

Ansættelse og aflønning i. h. t. overenskomst for akademikere i Staten med indplacering som AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent. Indplacering sker på baggrund af kompetencer, erfaring og anciennitet med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Såfremt indplacering sker som AC-fuldmægtig ydes rådighedstillæg i stillingen.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Vi forventer, at samtaler til stillingen afholdes mandag den 7. og evt. onsdag den 9. februar 2022.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1182405

Ansøgningsfrist

03/02/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende