Ledige stillinger

2022-224-04725 En eller flere eksterne lektorer til undervisning inden for Veje og Trafik

Ved BUILD, Department of the Built Environment, på Aalborg Universitet er en eller flere stillinger som Ekstern lektor inden for veje og trafik ledig til besættelse fra 1. september 2022 eller snarest derefter. Der er tale om en eller flere tidsubegrænsede stillinger med maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse og vil variere.

Stillingsbeskrivelse

BUILD er Danmarks største institut inden for byggeri, anlæg og det byggede miljø. Instituttet er resultatet af fusionen mellem Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut - SBi. BUILD har udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, som kombineres med vigtige elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Denne faglige bredde er en styrke, fordi den giver mulighed for at forske, rådgive og uddanne helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge- og anlægsområdets komplekse problematikker. Læs mere om os her. 

Stillingerne som ekstern lektor omfatter især undervisning i transport- og mobilitetsplanlægning på kandidatuddannelsen i Veje og Trafik, hvor der ønskes ansættelse af en bærende kraft til at undervise og vejlede indenfor området. Men også vejledning inden for vejbygning på både bachelor- og kandidatuddannelsen søges dækket.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hoved stilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget.

Ligeledes indgår undervisningsmæssige kvalifikationer og erfaring i bedømmelsen af ansøgere til det eksterne lektorat.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. publikationsliste, eksamensbevis og evt. beskrivelse af undervisningserfaring eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Yderligere faglige oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lektor Anne Vingaard Olesen, +45 9940 2751 eller mail avo@build.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til est-ef-hr@adm.aau.dk eller tlf. (+45) 9940 9567.

Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for bedømmelsesudvalget / det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.
Bedømmelse af ansøgere, der er shortlistet, sker ved sagkyndigt udvalg.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her:  

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2022-224-04725

Ansøgningsfrist

07/07/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende