Ledige stillinger

Detaljeorienteret data- og evalueringsmedarbejder til AAU Innovation, Aalborg Universitet - barselsvikariat

Vi søger en skarp og detaljeorienteret data- og evalueringsmedarbejder til at arbejde med universitetets entreprenørskabsindsats i AAU Innovation. Brænder du for at sikre et validt grundlag for at kunne arbejde datadrevet? Er du fortrolig med at udarbejde evalueringsdesign og spørgeskemaundersøgelser? Er du en haj til at arbejde med data, herunder udarbejdelse af arbejdsprocesser for behandling og opsætning af data? Og har du en detektiv gemt i maven, hvor du slet ikke kan lade være med at grave dig ned i data og tal, for at få det hele til at stemme? Hvis svaret er ja, så er du muligvis den, vi mangler, til at vikariere for vores data- og evalueringsmedarbejder. Vikariatet er en fuldtidsstilling (37 timer ugentligt) i perioden den 15. august 2022 (eller snarest derefter) til og med den 30. september 2023. Der vil være 1-2 måneders overlap med vores nuværende data- og evalueringsmedarbejder i starten af ansættelsen, for at sikre en god start.

Stillingsbeskrivelse

Din plads i AAU Innovation:
Stillingen er forankret i AAU Studenterentreprenørskab, under AAU Innovation, som er et stærkt fagligt fællesskab bestående af dygtige og dedikerede mennesker, der arbejder for at fremme innovation og entreprenørskab både i og uden for Danmark. AAU Studenterentreprenørskab har vores studerende som primær målgruppe og har til formål at understøtte, at Aalborg Universitets studerende og kommende dimittender bliver klædt på til at kunne arbejde med ny værdiskabelse i samfundet – enten i egen eller andres virksomheder.

Aalborg Universitet prioriterer at arbejde datadrevet, så aktiviteter prioriteres, planlægges og justeres på et velkvalificeret grundlag. Derudover bliver vi målt på en hel række parametre både internt og eksternt, som der med jævne mellemrum skal kunne redegøres for. Det er data- og evalueringsmedarbejderens ansvar at sikre indsamling, kategorisering og formidling af data både med fokus på videreudvikling af aktivitetsporteføljen, samt dokumentation af entreprenørskabsindsatsen og dens effekt.

Her er det vigtigt, at du har erfaring med og flair for IT-systemer, da hovedparten af opgaven vil foregå i Microsoft CRM, SurveyXact samt Excel. Det er også vigtigt, at du har beskæftiget dig med persondataforordningen – gerne i en offentlig kontekst, så du formår at navigere i samspillet mellem GDPR og lov om offentlig forvaltning.

Opgaver:
Dine opgaver vil primært centrere sig omkring:
 • Opsætning, optimering og implementering af CRM-system, herunder udarbejdelse af arbejdsprocesser for AAU Studenterentreprenørskabs øvrige medarbejdere
 • Kvartalsvis opsamling og opdatering af data for AAU Studenterentreprenørskabs aktiviteter og opfølgning på udviklingen i de tilknyttede startups
 • Databehandling og formidling af resultater i Excel
 • Udarbejdelse af design for evaluering af entreprenørskabsområdet
 • Ansvarlig for GDPR i AAU Studenterentreprenørskab, herunder udarbejdelse af oplysningstekster, samtykker samt udarbejdelse og løbende opdatering af arbejdsbeskrivelser
 • Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser, tilmeldinger og evalueringer i SurveyXact
 • Opgørelse over entreprenørskabskurser på AAU, samt videreudvikling af kategoriseringsmodel for entreprenørskabskurser
 • Koordinering og samarbejde med projektledere og aktivitetsansvarlige omkring dataopsamling og behandling.
Om dig:
 • Som data- og evalueringsmedarbejder i AAU Innovation forventer vi, at du:
 • Er uddannet cand.scient.soc., cand.scient.adm., cand.scient.pol. eller har en anden relevant, samfundsfaglig uddannelse
 • Har erfaring med evalueringsarbejde samt udarbejdelse af evalueringsdesigns og spørgeskemaer, – gerne fra en offentlig organisation
 • Har en god forståelse for it-programmer og nemt kan sætte dig ind i nye programmer
 • Er meget detaljeorienteret og kvalitetsbevidst og trives med at ”grave” dig ned i data og tal
 • Trives med og formår at arbejde selvstændigt og selv sikre, at processerne kommer i mål
 • Har indgående kendskab til kvantitative dataanalyser og resultatbearbejdelse i SurveyXact
 • Har grundig erfaring med Excel, herunder udarbejdelse af diagrammer og tabeller
 • Har et godt kendskab til persondataforordningen
 • Har et stærkt overblik og formår at strukturere komplekse opgaver, herunder planlægge og prioritere egen tid
 • Har gode analytiske og metodiske egenskaber
 • Er serviceminded og kan kommunikere og samarbejde professionelt med fagmiljøer, studerende og kolleger både mundtligt og skriftligt – og på både dansk og engelsk
 • Trives med mange forskellige opgaver, herunder både udvikling og driftsopgaver.
Ansættelsesforhold:
Stillingen er et vikariat med en arbejdstid på 37 t. ugentligt og ønskes besat med start den 15. august 2022 eller snarest derefter, med udløb 30. september 2023.

Dit arbejdssted bliver i første omgang AAU Innovations lokaler i NOVI på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst, indtil afdelingen flytter i Aalborg Universitets nye fyrtårn for innovation og entreprenørskab: AAU Science & Innovation Hub den 1. september 2022. Der vil blive mulighed for delvist hjemmearbejde samt adgang til arbejdsstationer flere steder på AAU.

AAU Innovation som arbejdsplads:
AAU Innovation er en afdeling på Aalborg Universitet, bestående af godt 100 medarbejdere fordelt over Aalborg, København, Esbjerg og Bruxelles.

Vores arbejde er forankret i Aalborg Universitets kerneaktiviteter: Uddannelse, Forskning og Innovation. Vi arbejder for, at Aalborg Universitet er den foretrukne samarbejdspart, og for at den viden, der skabes på Aalborg Universitet giver konkret værdi for samarbejdspartnere og omverden. Det gør vi gennem vores arbejde med entreprenørskab, opfindelser, fundraising, forskningssamarbejdsaftaler, databeskyttelse og ph.d.-administration.

Som medarbejder i AAU Innovation vil du møde et åbent arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og viden er forenet med trivsel, engagement og arbejdsglæde. Eller sagt med andre ord; vi vil skabe tryghed og balance i hverdagen hos AAU Innovation.

Læs mere om AAU og AAU Studenterentreprenørskab.

Kontakt:
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, kan du kontakte data- og evalueringsmedarbejder Jeanette Rosendal Dynesen på jrdy@adm.aau.dk eller 9940 8083. Alternativt afdelingschef Marie Fallgaard Mortensen på: mf@adm.aau.dk eller 9940 7386.

Første samtalerunde forventes afholdt i uge 27.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1191578

Ansøgningsfrist

27/06/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende