Ledige stillinger

2022-224-04707 Videnskabelig Assistent til It og Læringsdesign

Ved SSH Fakultetet, Institut for Kultur og Læring, Campus Aalborg, søges en videnskabelig assistent fra 1. august 2022, eller snarest derefter. Ansættelsen knytter sig til forskningsgruppen It og Læringsdesign (L-ILD). Stillingen er en fuldtidsstilling og løber frem til 31. marts 2024.

Stillingsbeskrivelse

Opgaverne består hovedsageligt af undervisning og vejledning af projektgrupper samt evaluering og medvirken ved eksamination, især ved uddannelserne It, Læring og Organisatorisk Omstilling (ILOO) og Organisatorisk Læring (OL). Derudover vil den videnskabelige assistenten kunne indgå i institutunderstøttende opgaver samt understøttelse i L-ILD.

 Der søges en kandidat med følgende kvalifikationer:

  • Stort kendskab til it, læring, organisations-, forandrings-, lærings- og uddannelsesstudier, hvor viden om digitalisering og it vil være en fordel.
  • Erfaring med undervisning og vejledning på universitetsniveau inden for læring, it og organisatoriske perspektiver vil være en fordel.
  • Det vil desuden være en fordel at have kendskab til og erfaring med Aalborg Universitets pædagogiske model, PBL.
  • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar.
  • Arbejde struktureret.

For mere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside https://www.kultur.aau.dk/ 

Udover motiveret ansøgning skal der være vedhæftet:

  • CV
  • liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes tre publikationer
  • Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere.
  • Eksamensbeviser

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig intern bedømmer. Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Udover en motiveret ansøgning skal følgende medsendes:
• CV 
• 
Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon til medforfattererklæring.
• Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelse
Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2021-224-04707

Ansøgningsfrist

28/06/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende