Ledige stillinger

Undervisningsassistent til Formueret I

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Juridisk Institut er en stilling som undervisningsassistent til Formueret l på erhvervsjura- og jurauddannelsens 1. semester ledig til besættelse fra 1. september 2022 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Som undervisningsassistent skal du varetage 15 X 2 timers holdundervisning i fagene Aftaleret og Erstatningsret samt rette 2 sæt øvelsesopgaver. Undervisningen ligger i perioden 1. september til 1. december 2022. Herudover skal du varetage eksamen, som ligger i december/januar.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og omfatter et timetal på maks. 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.
 
Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen eller tilsvarende niveau.

For at komme i betragtning til stilingen kræves, at ansøgeren er cand.jur/cand.merc.jur. og efterfølgende har arbejdet med retsområdet på et højt fagligt niveau i praksis. Ansøgere med undervisningserfaring foretrækkes.

Krav til ansøgningen:

Ansøgning til stillingen som undervisningsassistent skal vedhæftes:
  • Kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer. Kopi af eksamensbevis skal vedhæftes. 

Der anvendes shortlisting.  Efter ansøgningsfrist vil institutlederen, efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg , udvælge de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Professor Anders Ørgaard på tlf.: 5128 0402.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Der udstedes frigørelsesattest. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som undervisningsassistent sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 17.1.2001 om timelønnet undervisning samt cirkulære af 18.09.2015 om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2022-221-93033

Ansøgningsfrist

10/07/2022

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende