Ledige stillinger

Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet er der pr. 1. august 2023 eller snarest herefter en ledig og fuldt finansieret stilling som ph.d.-stipendiat inden for det humanistiske område.

Stillingsbeskrivelse

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet opslår, i samarbejde med Carlsbergfondet, et humanistisk ph.d.-stipendium. Ph.d.-stipendiet skal omfatte et humanistisk grundforskningsprojekt og kan ansøges inden for alle humanistiske fagområder og temaer, der forskes i ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ph.d.-stipendiaten vil blive knyttet til et af følgende faglige ph.d.-programmer under Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet:

-Kommunikation og psykologi: https://www.kommunikation.aau.dk/forskning/ph-d-program#

-Kultur og læring: https://www.kultur.aau.dk/forskning/ph-d-programmet-kultur-og-laering

-Politik og samfund (herunder alene historieforskning): https://www.politics-society.aau.dk/doctoral-programme

Fakultetets humanistiske forskningsaktiviteter:

Institut for Kommunikation og psykologi: https://www.kommunikation.aau.dk/forskning

Institut for Kultur og læring: https://www.kultur.aau.dk/forskning

Institut for Politik og samfund (historie): https://www.politics-society.aau.dk/research/research-groups/cca og https://www.politics-society.aau.dk/research/research-groups/hsk

Den ansøger, der tildeles ph.d.-stipendium, vil få tjenestested i tilknytning til det relevante forskningsmiljø på campus Aalborg.


Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Vi lægger vægt på, at ansøgere har en humanistisk kandidatuddannelse fra et dansk universitet, og de forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 
Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

  • Ansøgningsskema   (Application for enrolment)
  • Projektbeskrivelse (max 10 sider) samt et abstract på maksimalt 250 ord
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Ansøgere der ønsker at skrive afhandlingen på engelsk, og som ikke har engelsk som modersmål eller gennemført en engelsksproget kandidatuddannelse, skal fremvise dokumentation for bestået sprogtest med følgende minimum-score IELTS (band score): 7, TOEFL (paper-based): 600, TOEFL (internet-based): 100. Sprogtesten må maksimalt være fem år gammel
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. publikationsliste
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende

Der anvendes shortlisting. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. 

Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om ph.d.-programmerne Christian Jantzen, e-mail: jantzen@ikp.aau.dk (Kommunikation og psykologi), Annette Rasmussen, e-mail: anra@ikl.aau.dk (Kultur og læring), Karen Nielsen Breidahl, e-mail: knb@dps.aau.dk (Politik og samfund).

For yderligere oplysninger om forskningsprojektet, kontakt venligst Prodekan for forskning Søren Kristiansen, e-mail: prodekan-ssh-forsk@aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Line Krogh Brusgaard-Nitzsch tlf.: 9940 7080 e-mail: libr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

PBL (Problem-Baseret Læring) er Aalborg Universitetets kerneværdi og en af metoderne til øget tværfagligt samarbejde, øget digitalisering, stærkere employability for kandidater, og øget fokus på iværksætteri samt kvalitet og internationalisering. PBL udgør desuden et betydningsfuldt fundament for universitetets tætte samarbejde med det omgivende samfund.

Stillingsnummer

2023-224-05170

Ansøgningsfrist

17/04/2023

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende