Ledige stillinger

Teamleder til digital forskningsstøtte enhed på Aalborg Universitet

IT Services (ITS) på Aalborg Universitet (AAU) søger en teamleder til CLAAUDIA-teamet. CLAAUDIA-teamet er primært en driftsenhed, der yder rådgivning, support og kompetenceopbygning af AAU’s forskere inden for data science og datamanagement samt tilbyder relevante digitale forskningsunderstøttende services. Ydelserne er funderet på en portefølje af forsknings-IT-infrastruktur, herunder cloud og HPC, samt tekniske løsninger, som vi ofte skræddersyer til det enkelte forskerteams behov. Vi har et tæt samarbejde med det øvrige ITS, herunder især Linux/Unix-teamet om tekniske leverancer og drift af infrastrukturen, som vi for nylig har fået ISO27001/2 certificeret.

Stillingsbeskrivelse

CLAAUDIA er under forandring og på vej mod en mere professional driftsorganisation, som har styr på interne processer, praksisnær rådgivning og support, værdiskabende, digitale forskningsløsninger samt stabil og sikker forskningsinfrastruktur.

Vi søger en teamleder, der kan sikre denne forandring, og som efterfølgende kan drifte opgaverne i teamet. Det har første prioritet, at vores nye teamleder kan fastholde CLAAUDIA som en professionel driftsorganisation, der skaber værdi for forskere og studerende på AAU, og som har erfaring med:
 • Teamledelse af stærke, tværfaglige teams
 • Dag til dag-sagsbehandling og -prioritering
 • Organisations- og teamudvikling.
Som teamleder er det dit ansvar at:
 • indfri aftalte målsætninger:
  • Fokus i 2023 vil være på udvikling og implementering af basale (ITIL-)processer og sikre, at processerne skaber værdi, sikre et godt samarbejde med eksterne partnere samt fortsættelse af igangsat arbejde med at realisere den nationale strategi for FAIR datamanagement.
 • personalelede teamet, herunder:
  • sikre god trivsel og godt arbejdsmiljø
  • afholde 1:1-samtaler, MUS med den enkelte medarbejder
  • sikre den nødvendige kompetenceudvikling i teamet
  • sikre, at teamet arbejder struktureret og følger besluttede processer og procedurer.
 • ressourcestyre, koordinere, prioritere og holde overblik over support- og rådgivningsopgaver i relevante systemer
 • koordinere teamets ressourcemæssige bidrag til udviklingsprojekter og lignende med henblik på at sikre fremdrift i disse
 • sikre, at der vedligeholdes et overblik over services og systemer udbudt til forskerne
 • varetage rapportering til ledelsen vedr. udnyttelse af infrastruktur og services, statistik på support- og rådgivningssager mv. samt status på målsætninger
 • bidrage til branding af CLAAUDIA og tilbudte services via relevante kommunikationskanaler rettet mod AAU’s forskere.
Kvalifikationer:
Vi søger en teamleder med en relevant kandidatuddannelse, som bl.a. har erfaring med it-driftsledelse og ISO-standarderne 27001/2. Kendskab til forskningsområdet på et universitet vil være en klar fordel.

Først og fremmest er du en god leder, der går op i ledelse og procesfacilitering som disciplin. Du forstår - og er nysgerrig på – mennesker og dynamikker i organisationer. Du karakteriserer dig selv som vedholdende, struktureret og resilient.

Du er nærværende, anerkendende og nysgerrig ift. teammedlemmerne, og du er en sparringspartner, som tager sig tid til at drøfte både faglige og personlige emner med den enkelte. Du trives i en hverdag med mange bolde i luften, og du formår at fastholde overblikket, prioritere og træffe beslutninger med udgangspunkt i forskernes behov. Du er stærk, når det gælder om at følge op og sikre fremdrift ift. trufne beslutninger.

Du prioriterer at samarbejde og har lyst til dialogen med vores brugere om at matche deres behov med de muligheder, vi tilbyder eller arbejder på at udvikle. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med softwareudvikling, skalering af infrastruktur og IT-drift, gerne fra forskningsmiljøer og/eller en større IT-organisation, samt at du har kompetencer inden for agile metoder.

Vi forventer derudover, at du:
 • Har en selvstændig tilgang til dit arbejde
 • Behersker engelsk, både skriftligt og mundtligt
 • Løser egne opgaver på højt niveau og indimellem med kort tidsfrist
 • Har fokus på effektivisering og udvikling og er drifts- og resultatorienteret
 • Kan kommunikere med interessenter og samarbejdspartnere på ledelsesniveau
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation.
Stærkt fagligt og kollegialt arbejdsmiljø:
Du bliver teamleder for et tværfagligt team med 10 specialister inden for data science og datamanagement med reference til digitaliseringschefen i ITS.

Du tilbydes et åbent, uformelt og kollegialt arbejdsmiljø med høj grad af autonomi, hvor du med frihed under ansvar sætter dit eget præg på arbejdsopgaverne. Vi har en god balance i fysisk fremmøde og hjemmearbejde og vægter ligeledes en god work-life-balance højt. Faglig og personlig udvikling samt trivsel ses som en naturlig og vigtig del af både din og CLAAUDIA’s udvikling i en stor organisation, hvor der er fart på forandringerne.

Som teamleder i ITS indgår du i den udvidede ledergruppe og i netværk sammen med ITS’ øvrige teamledere.

Du kan læse mere om ITS og CLAAUDIA på www.its.aau.dk/job-i-its og www.claaudia.aau.dk.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte digitaliseringschef Lars Sørensen, laso@its.aau.dk eller 6196 7113.

Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer og ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller snarest muligt herefter.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1206485

Ansøgningsfrist

Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende