Ledige stillinger

AC-fuldmægtig til sekretariatet i Institute for Advanced Study in Problem Based Learning på Aalborg Universitet

Ved Aalborg Universitet (AAU), Institute for Advanced Study in Problem Based Learning (IAS PBL) opslås en fast fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt som AC-fuldmægtig til besættelse pr. 1. juni 2023 eller snarest derefter. Befinder du dig godt med viften af opgaver i et ledelsessekretariat, og har du lyst til at blive en del af en ny enhed i en stor offentlig organisation, der udvikler viden for verden, så læs endelig videre. 

Stillingsbeskrivelse

På AAU tror vi på, at viden kan og skal forandre verden. Derfor er AAU et universitet med ambitioner, der rækker langt udenfor murene og ind i kernen af de mest presserende globale og lokale brændpunkter. Vores søgen efter viden starter og slutter altid i samspil med omverdenen, orienteret mod de reelle problemer og de missioner, der skal løftes i fællesskab for at nå de bæredygtige løsninger. Disse missioner er drivkraften bag vores virke. Læs mere om AAU her: Om Aalborg Universitet - Aalborg Universitet (aau.dk).

I sekretariatet i IAS PBL søger vi en AC-fuldmægtig. I 2022 blev den tværgående enhed IAS PBL etableret på AAU. IAS PBL har til formål at samle og udvikle forskning indenfor AAU’s undervisningsmodel PBL. Enheden strækker sig på tværs af fakulteter og faggrænser, og fungerer som organisatorisk ophæng for forskning, tværfagligt samarbejde og udvikling af PBL på hele universitetet.

Ud over forskning varetager IAS PBL kompetenceudvikling af VIP indenfor PBL, herunder grundkursus i PBL og projektarbejde samt universitetspædagogikum. Dette sker konkret i enheden Learning Lab. Herudover indgår også Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) i IAS PBL. CDUL har til formål at understøtte undervisere på AAU ift. at udvikle deres undervisning med digitale læringsteknologier.

Samlet set er vi ca. 65 forskere og administrative medarbejdere i IAS PBL. I sekretariatet bliver du en del af et lille team på fire medarbejdere, der i fællesskab varetager sekretariatsbetjening af den tværgående enhed. Sekretariatet udgør en central funktion i IAS PBL og varetager en bred vifte af såvel administrative som koordinerede og rådgivende opgaver. Sekretariatet refererer til lederen af IAS PBL, der også er faglig og forskningsmæssig leder for den resterende del af enheden.

Du kan læse mere om enheden her: Institute for Advanced Study in PBL.

Som medarbejder i sekretariatet i IAS PBL bliver du en del af en ny enhed på AAU, der blev oprettet i 2022 og fortsat er under opbygning. Du vil indgå i et team, hvor vi arbejder tæt sammen om opgaverne, og hvor vi lægger planerne i fællesskab. I sekretariatet er vi tovholdere på de tværgående aktiviteter, som afholdes i enheden og vi tager ofte imod internationale gæster, som er interesseret i PBL. Dette planlægningsarbejde kommer du til at tage del i. Du kommer også til at være sagsbehandler på konkrete områder og varetage administrative opgaver i relation til eksempelvis enheden Learning Lab. I sekretariatet er vi ansvarlige for intern kommunikation for IAS PBL. Det handler konkret om at sikre, at vi er synlige på AAU og i forhold til nationale og internationale samarbejdspartnere. Dette arbejde bliver du tovholder på. Varetagelsen heraf sker i tæt samarbejde med lederen af IAS PBL, forskningsgruppeledere, CDUL m.fl. i enheden. I sekretariatet lægger vi stor vægt på at holde hinanden opdateret og sparrer og koordinerer dagligt om opgavevaretagelsen. I dit arbejde får du kontakt til en lang række af forskere og ledelser i andre institutter og enheder på universitetet. 

Dine opgaver:
Der er tale om en nyoprettet stilling, som både kommer til at indeholde administrative, koordinerede og rådgivende opgaver. I sekretariatet er vores hverdag omskiftelig og opgaverne forskelligartede, men overordnet set vil dine opgaver inkludere følgende:  
 • Kommunikationsopgaver, herunder årsrapporter, nyhedsbreve, eventprogrammer, hjemmesidetekster, intern formidling mv.
 • Administrative opgaver i relation til Learning Lab og forskningsregistrering (PURE)
 • Sagsbehandling, herunder udarbejdelse af mødemateriale, notater, sagsfremstillinger, referater mv.
 • Bidrag til udvikling og realisering af strategien for IAS PBL og enhedens målaftale
 • Tovholder i forhold til enhedens ph.d.-netværk – herunder planlægning af tværgående aktiviteter
 • Planlægning af konferencer og besøg
 • Betjening af udvalg og mødefora.
Hvem er du?
Ideelt set har du nogle års erfaring fra universitetssektoren, gerne med ledelses- og sekretariatsbetjening samt administrative opgaver generelt. Kendskab til PBL er en fordel, men ikke et krav. Derudover kan du genkende dig selv i nedenstående:
 • Du har en relevant kandidatuddannelse
 • Du har erfaring med ledelsesstøtte og administrativt arbejde i en større organisation
 • Du er fortrolig med at styre og sikre fremdrift i projekter og processer – altid med sparring fra og ofte i samarbejde med kollegaer i sekretariatet eller fra en anden enhed i IAS PBL
 • Du formår at navigere i en kompleks organisation og arbejder analytisk og selvstændigt
 • Du har gode formuleringsevner på skrift, så du både kan skrive klare sagsfremstillinger, levere tekst til årsrapporten mv.
 • Du er i stand til at bygge bro mellem forskellige fagligheder og på tværs af organisationen
 • Du kommunikerer ubesværet både på dansk og engelsk
 • Du har lyst til at være med i teamet i et lille sekretariat, hvor vi har en plads ledig til en holdspiller
 • Du trives i et miljø, hvor vi arbejder professionelt, møder hinanden i øjenhøjde og med tillid - og hvor der er plads til et godt grin på kontoret.    
Hvem er vi?
I sekretariatet i IAS PBL er vi pt. fire medarbejdere. Sekretariatet er knudepunkt for så vidt angår enhedens økonomi, kommunikation, strategisk rådgivning, ledelsesstøtte, eksterne besøg, events og administration. Vi har ugentlige møder med ledelsen i IAS PBL. I din stilling vil du få kontor i AAU INNOVATE, hvor en stor del af enhedens forskere også sidder. Du kan læse mere om AAU INNOVATE her: AAU innovation.

Kontakt:
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af IAS PBL Thomas Ryberg på tlf. 6127 9613 eller på ryberg@iaspbl.aau.dk.

Ansøgningsfrist og samtaler:
Send din ansøgning senest 10. april 2023. Samtaler forventes afholdt fredag den 14. april 2023.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten med indplacering som AC-fuldmægtig. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1207302

Ansøgningsfrist

10/04/2023

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende