Ledige stillinger

Ekstern lektor i Innovation og informationssystemer

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Digitalisering er en stilling som ekstern lektor i innovation og informationssystemer ledig til besættelse fra 1. september 2023.

Stillingsbeskrivelse


Den eksterne lektor skal først og fremmest fungere som projektvejleder, projekteksaminator og intern censor i forbindelse med studienævnet for Digitaliserings uddannelser (BA i Innovation & Digitalisering og Cand it). Derudover kan den eksterne lektor stå for at tilrettelægge og gennemføre undervisning, herunder afholde forelæsninger, øvelser og eksamen, hvis dette aftales. Der foretrækkes en ansøger med kendskab til et eller flere af fagfelterne; innovation, informationssystemer samt til problembaseret projektarbejde.


Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

KVALIFIKATIONSKRAV:

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget. 

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

ANSØGNING:

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Undervisningsportfolio eller tilsvarende dokumentation for undervisningserfaring og -kvalifikationer
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

BEDØMMELSE:

Bedømmelse af ansøgere til stillingen foretages af et fagkyndigt udvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med bistand fra formanden for det fagkyndige udvalg, de ansøgere, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej.

Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN?

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Studienævnsforperson, Laust Høgedahl, hogedahl@dps.aau.dk.


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: SSH-dvip@adm.aau.dk.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen som ekstern lektor sker i henhold til aftale mellem Skatteministeriet og Akademikerne af 16.3.2022 samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Universiteter af 11.12.2019.

Arbejdssted:
Aalborg

Stillingsnummer

2023-224-05217

Ansøgningsfrist

Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende