Ledige stillinger

RÅDGIVER MED FOKUS PÅ FORSKNING - ENGINEERING DEKANSEKRETARIATET, AALBORG UNIVERSITET

Til Dekansekretariatet på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) søger vi en dedikeret medarbejder til strategisk rådgivning og ledelsesstøtte.

Stillingsbeskrivelse

Det primære fokus er på at understøtte vores prodekan for forskning og samtidig bidrage til sekretariatets brede opgaveportefølje – herunder fx opbygningen af et sekretariat for Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Vores nye kollega skal brænde for forskningsområdet og optimalt set have erfaring inden for området, men ellers have mod på at samarbejde tæt med både eksterne og interne partnere på forskningsområdet.

Stillingen er placeret på campus Aalborg, er på fuld tid og ønskes besat 1. maj 2023 eller snarest muligt derefter.

HVAD ER DINE OPGAVER OG KOMPETENCER?
Som strategisk rådgiver skal du have eller oparbejde en indsigt i og et overblik over de mange forskellige nationale og internationale aktiviteter og agendaer, der påvirker og sætter retningen for forskningsområderne på universitetet, så du kan yde velbegrundet og handlingsorienteret rådgivning til fakultetets ledelse.

Stillingen knytter sig særligt til prodekanen for forskning og det ressortområde, prodekanen er ansvarlig for. Det vil sige forskning, funding, innovation og samarbejde. Det øvrige dekanat vil også skulle serviceres i et mere begrænset omfang.

Kerneopgaven i stillingen er understøttelse af prodekanen i det daglige ledelsesmæssige og strategiske arbejde - det vil sige, at: 

 • Være sparringspartner og rådgiver for prodekanen for forskning. I praksis vil det sige at sikre udvikling af forskningsområdet, eksekvere på fundingmuligheder, initiere og koordinere tiltag tværgående projekter og aktiviteter, planlægge og gennemføre besøg og møder m.m.m.
 • Holde dig opdateret på relevante forskningspolitiske tiltag og tendenser, for efterfølgende at omsætte det til rådgivning af prodekanen.
 • Forestå sekretariatsbetjening af prodekanens udvalg, udarbejde analyser og beslutningsoplæg samt være tovholder på implementering af og opfølgning på beslutninger og strategiske indsatser.
 • Udvikle og sikre kvalitet i tværgående strategiske tiltag inden for forskningsområdet med reference til AAU’s og ENGINEERING’s strategier, herunder også at påtage dig projektledelsen af udvalgte, strategiske projekter.
 • Fungere som bindeled mellem dekanatet og fakultetets institutter og fællesadministrationen på AAU indenfor forskningsområdet.
 • Deltage i diverse netværk og ERFA-grupper inden for forskningsområdet.
 • Indgå i et tæt og aktivt samarbejde med sekretariatets øvrige rådgivere om eksempelvis dekanatets strategiske indsatser, kommunikationsaktiviteter, internationalt samarbejde etc.

Kompetencer

Vi søger en rådgiver med en relevant kandidatuddannelse. Kendskab til forskningsområdet på et universitet vil være en klar fordel, men er ikke et krav. Optimalt set har du erfaring med at drive udviklingsprocesser sammen med fagprofessionelle samt professionel ledelsesbetjening og ønsker nu at bruge dette i en funktion som strategisk rådgiver.

For at få succes i stillingen vil det være nødvendigt, at du har gode samarbejdsevner, da en stor del af dit arbejde vil involvere samarbejde med mange forskellige interessenter. Ligeledes er det centralt, at du er fleksibel, udadvendt og vant til at udvikle ideer og se muligheder i samarbejdet med andre, samt at du er initiativrig og evner at omsætte ideer til praksis.

Tilsammen er der tale om mangeartede arbejdsopgaver, der indgår i en spændende og bred opgaveportefølje, som det bliver din fornemmeste opgave at styre med sikker hånd. Det skal ske gennem stærk faglig rådgivning og eksekvering, men også med blik for, at der kan være mange hensyn at tage i en politisk og faglig ledet organisation. Endelig er det også en naturlig del af ledelsesunderstøttelse at sikre, at alle de praktiske opgaver omkring en ledelse bliver løftet og taget hånd om.

VI leder efter en kollega, der:

 • Er en teamspiller, der vægter at bidrage til samspillet – faglig og socialt - i et meget velfungerende sekretariat
 • Er en skarp analytiker med strategisk forståelse og politisk tæft.
 • Har personlig integritet og situationsfornemmelse, så du både tør anbefale og udfordre ledelsen ift. beslutninger, så vi sammen sikrer det bedste resultat.
 • Kan omsætte og videreformidle kompleks viden i både skrift og tale, og som gerne lægger en ekstra indsats i at få opgaverne og ledelsen til at lykkes
 • Kan bevare overblikket og have styr på detaljen i perioder med højt arbejdspres og ofte meget varierende og komplekse arbejdsopgaver.

I ENGINEERING-dekanatet taler vi dansk, men da mange af fakultetets medarbejdere er engelsktalende, skal du kunne kommunikere på engelsk i både skrift og tale.

Hvem er VI?

ENGINEERING fakultetet er kendetegnet ved forskning og uddannelse med fokus på teknologi, ingeniør- og naturvidenskab. Flere af de ingeniørfaglige forskningsmiljøer på Aalborg Universitet er førende på verdensplan og dagsordenssættende ift. at bidrage til en bæredygtig udvikling af fremtidens tekniske løsninger. 

Din dagligdag bliver i Dekansekretariatet på ENGINEERING i Aalborg, hvor du vil indgå i et team på 7 fastansatte kolleger og en række studentermedhjælpere. Sekretariatets fokus er politisk og strategisk ledelsesbetjening og rådgivning af dekanatet og fakultetsledelsen på ENGINEERING. Som team har vi ansvaret for at understøtte dekanatets strategi- og udviklingsprojekter inden for uddannelse, forskning og vidensamarbejde, og her vil du få en central rolle i forhold til de sidstnævnte områder.

I ENGINEERING Dekansekretariatet arbejder vi løbende på at udvikle og understøtte vores organisation og opgavevaretagelse. Vi tilbyder et alsidigt job med stor selvstændighed, afveksling i opgaverne og med en bred kontaktflade til resten af universitetet. Vi er en gruppe dedikerede medarbejdere, som tager ejerskab for vores opgaver med stor fleksibilitet i opgaveløsningen, og vi tror på at alle bidrager til fælles udvikling gennem en positiv og professionel indstilling. Det går til tider stærkt, men vi har samtidig  øje for trivslen.

Vi er et velfungerende og velfunderet sekretariat, der arbejder som et team med høj grad af videndeling og sparring ift. opgaver. Fysisk har vi gode forhold i en helt nyrenoveret bygning på Fredrik Bajers Vej 1, og vi har stor faglig gavn og socialt udbytte af at dele storrumskontor med dekansekretariatet for Det Tekniske Fakultet for It og Design. Vi har en tilstedeværelseskultur i sekretariatet, men bruger fleksibilitet og onlinemøder til at kunne arbejde hjemme, når opgaverne kræver det.   

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Jacob Glensvang på tlf. 2524 7514 / jag@adm.aau.dk.

Arbejdsstedet er på AAU’s campus i Aalborg Øst.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 15.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1207487

Ansøgningsfrist

02/04/2023

Søg stillingen online
Stillinger efter kategori

Online ansøgning - gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende